FELSŐ TAGOZAT - MUNKÁCSY
Iskolaépületünk a település közepén, a községi művelődési ház és a Kun László szobor szomszédságában található a park takarásában.
.
A Munkácsyként ismertté vált épület 1966 óta ad otthont a felső tagozat (5-8. évfolyam) diákjainak. Az eltelt időszak alatt kétszer bővítették és újították fel. 2009-ben, az új tornacsarnok megépülésekor, műanyag nyílászárókkal látták el az iskolaépületet, felújították a fűtésrendszert, a mosdóhelyiségeket. Ekkor került sor a lift beszerelésére, az épület akadály mentesítésére.
.
Intézményünkben 3 szinten 14 osztályterem, 2-2 technika-, nyelvi és számítógépes terem, egy szakszolgálati szoba biztosítja a helyet a nevelés-oktatásnak. Felszereltségünk megfelelő. Minden tantermünkben zománcozott tábla található, 3 tantermünkben interaktív tábla segítségével folyhat az oktatás. A korszerű hordozható projektorok, laptopok, írásvetítők, magnók, televíziók, DVD- lejátszó biztosítják a tananyag változatos, sokoldalú bemutatását, a tanulók érdeklődésének felkeltését. 60 fős ebédlőnkben fogyaszthatják el tanulóink ebédjüket.
.
Az első emeleten található a tantermek szomszédságában a nevelői szoba, az irodahelyiségek, az igazgatói és a helyettesi szoba. Könyvtárunk a második emeleten került kialakításra. Az iskolaépülettel összeépült tornacsarnokban található a büfé. Ez az épületrész ad helyet az iskolai védőnőnek és az iskolapszichológusnak is. A testnevelés mellett délután edzések, sport és szabadidős programok helyszínéül szolgál
.
1996 óta emelt óraszámú (heti 5 óra) idegen nyelv tanulását biztosítjuk érdeklődő diákjainknak. 2010-ben bővítettük az emelt óraszámú tantárgyak körét az informatikával. 2011 óta biztosítjuk a mindennapos testnevelést minden évfolyamon. Az emelt óraszámú tantárgyak oktatása mellett szakkörökkel igyekezünk biztosítani a tehetséggondozást. A korrepetálások, fejlesztések a felzárkóztatást szolgálják.
.
Iskolánk környezete ideális. A településen áthaladó 51-es út zaját az iskolaépület előtt található park fogja fel. Iskolaudvarunk a felújításkor térkő burkolatot kapott, melyet füves terek szegélyeznek, karcsú nyírfák árnyékolnak. Szép időben kellemes és harmonikus környezetben tölthetik szüneteiket tanulóink.
.
Iskolaépületünket napközben is nyitva tartjuk tanulói ügyelettel, mert a szülők ebben az épületben fizethetik be az étkezési díjakat, itt intézhetik gyermekeikkel kapcsolatos hivatalos ügyeiket (beiratkozás, távozás, iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány kérése, stb.…).
.
Iskolaépületünk reggel 7 órától áll nyitva a gyógytestnevelés, egyéni fejlesztő foglalkozások és a 0.órák miatt. Korán érkező diákjaink 7:30-ig az aulában és az ebédlőben várakozhatnak. Tanulóinknak 7:45-ig kell megérkezniük az iskolába. Az őszi szünet után a tavaszi szünetig kötelező a váltócipő használata a tisztaság fenntartása érdekében.
 
CSENGETÉSI REND
 
ÓRA
IDŐPONT
SZÜNET
SZÜNETBEN VÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉG
0.óra
7:00 - 7:45
15 perc
.
1.óra
8:00 - 8:45
15 perc
- tízórai
2.óra
9:00 - 9:45
15 perc
- tízórai
3.óra
10:00 - 10:45
10 perc
-
4.óra
10:55 - 11:40
20 perc
- ebéd
5.óra
12:00 - 12:45
20 perc
- ebéd
6.óra
13:05 - 13:50
.
.
tanulószoba
13:00 - 16:00
.
.
felügyelet
16:00 - 17:00
.
.