ISKOLAI KÖNYVTÁR
Könyvtár-információ:
Az iskolai könyvtár állományához az intézmény tagoltságából adódóan több épületben juthatnak hozzá gyermekek és felnőttek egyaránt. A Munkácsy téri épületben a könyvtár a második emeleten található, egyetlen helyiségben, tulajdonképpen a felső tagozatos oktatást szolgálja, és az itt tanuló gyermekek és itt dolgozó felnőttek olvasás iránti igényét elégíti ki. A szűkös tér inkább kölcsönzést tesz lehetővé, helyben használatra nem nagyon van mód. Idővel - talán a helyiség előtti folyosórész berendezésével – erre is találunk majd megoldást.
A gyűjtemény:
Az állomány elhelyezése a korosztálynak megfelelő tematikával történt, a keresést leginkább a polcfeliratok segítik, bár a hagyományos jelzetek is megtalálhatók a könyvek gerincén. Az állomány és a kölcsönzések nyilvántartására 2012. januárjától a SZIRÉN integrált könyvtári rendszert használjuk, ezzel egyszerűen végezhető minden munkafolyamat, s a későbbiekben lehetővé válik a tagintézmények könyvállományának katalogizálása is.
Szolgáltatások:
- könyvkölcsönzés
- korlátozott helybenhasználat
- tájékoztatás
- segítségnyújtás az ismeretszerzésben, választásban
- órai munkához kiegészítés
- versenyekhez segédanyagok