ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A logopédiai szolgáltatás feladata a sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos tanulók ellátása. A terápiás folyamat megtervezése egyénekre bontott tervek alapján történik.