ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A sajátos nevelési igényű tanulók részére a tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra.
   
  - a rehabilitációs órák az alsó és felső tagozaton történnek
  - az órák megszervezésénél 9 fős csoportbeosztás van
  - a Szakértői Bizottság javaslattételének értelmezése után a gyermek
_képességéhez igazodva fejlesztési terv készül
  - a fejlesztést végző tanár a többi pedagógust szükségszerűen tájékoztatja a
_
gyermek fejlődési menetéről, szülői értekezleteket, fogadó órákat tart a
_szülőknek