ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A gyógytestnevelés olyan oktatási- nevelési folyamat, amely a betegségek megelőzésében és gyógyításában fejti ki hatását. Tágabb értelemben, a testkultúra, testnevelés- tudomány része, szűkebb értelemben, a testi képességeiben visszamaradt, mozgásszervi-, belgyógyászati- és egyéb betegségekben szenvedő tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése.
. .
Reprezentatív orvosi vizsgálatok már nagyon sokszor igazolták, hogy a tanuló ifjúság mintegy 30 %-a nem terhelhető azonos módon a társaival, számukra szükséges a gyógytestnevelés keretében való szakellátás
. .
Az esetek - kb. 90 %-os - többségében, nem beszélhetünk „gyógy”- testneve-lésről, vagyis nem a „gyógyítás”-on van a hangsúly, viszont lényeges a gyermek számára a „speciális fizikai karbantartás”, mert bizonyos kisebb mérvű elváltozások már diagnosztizálhatóak, így a korai felismerés alapján, a gyógytestnevelés betegségmegelőző funkciót lát el.
   
A gyógytestnevelés célja:
 
A gyermek egészségének és fizikai cselekvőképességének helyreállítása és megerősítése, és egy a diagnózisának és alkati adottságainak megfelelő sport iránti igény kialakítása
A gyógytestnevelés feladata:
 
- Az elváltozások helyreállítása a testnevelés eszközeivel
- Képességek fejlesztése
- Mozgáskészség, mozgásműveltség kialakítása
- Testmozgás, sport megszerettetése