KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. Első évfolyam beiratkozás
- Időpont: Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése)
2. Nyitvatartási rend
- Az iskolaépületekben 7-17 óra (kivéve: Szent Imre úti épület 6:30-16:30)
- A tornacsarnok 6-22 óráig tart nyitva, hétvégén szerződés szerinti programokkal.
3. A tanév tervezett eseményei
Iskolai munkatervek (2019/2020):
- Munkácsy téri székhely (PD2701) - megtekint
- Vörösmarty úti telephely (PD2702) - megtekint
- Gárdonyi úti telephely (PD2703) - megtekint
- Szent Imre úti telephely (PD2704) - megtekint
4. SZMSZ / Házirend / Pedagógiai Program / Alapdokumentum
- SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) - megtekint
- Házirend - megtekint
- PP (Pedagógiai Program) - megtekint
- Szakmai alapdokumentum - megtekint
5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
- Tantestület (Munkácsy) - megtekint
- Tantestület (Vörösmarty) - megtekint
- Tantestület (Gárdonyi) - megtekint
- Tantestület (Szent Imre) - megtekint
6. OKM / Idegennyelvi mérések eredményei
- OKM (Országos Kompetenciamérés) - hamarosan...
- Idegen nyelvi mérés (2018) - eredmények
- Idegen nyelvi mérés (2017) - eredmények
- Idegen nyelvi mérés (2019) - eredmények
7. Lemorzsolódás
- Lemorzsolódási adatok (2016-2017.) - megtekint
8. Iskolai dolgozatok
- Az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályokat a helyi tanterv szabályozza
9. Osztályozóvizsgák tantárgyankénti követelményei
Minimumkövetelmények:
- 2. évfolyam (teljes) - megtekint
- 3. évfolyam (magyar nyelv- és irodalom) - megtekint
- 4. évfolyam (magyar nyelv- és irodalom) - megtekint
- 5. évfolyam (természetismeret) - megtekint
- 6. évfolyam (természetismeret) - megtekint
- 7. évfolyam (biológia) - megtekint
- 7. évfolyam (földrajz) - megtekint
- 7. évfolyam (kémia) - megtekint
- 8. évfolyam (biológia) - megtekint
- 8. évfolyam (földrajz) - megtekint
- 8. évfolyam (kémia) - megtekint
10. Iskolai létszámok
- Iskolai osztályok létszáma és a tanulók létszáma - megtekint
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
- Hivatalos honlap - http://kk.gov.hu
- Közérdeku adatok - megtekint
- Az általános iskolai beíratkozásról - megtekint
- Tankönyvellátás - megtekint
- HID program intézménylista és jelentkezési lap - megtekint