FELSŐ TAGOZAT - MUNKÁCSY
Alapítvány  a Munkácsy Téri Általános Iskola Diákjainak támogatására
 
Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Miklósné Sinte Csilla
.
Az alapítvány 1998-ben jött létre. Célja a kiskunlacházi Munkácsy úti iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás, képességfejlesztés korszerűbb eszközeinek megteremtése.
.
A tanulmányi és más versenyekhez szükséges feltételek megteremtése, a tanulók jutalmazása. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, sportközösségi tanulmányi munka. Külföldi nyelvi táborok segítése tehetséges gyerekeknek. Az egészséges életmódra nevelés, szabadidő hasznos eltöltésére nevelése, szabadidős programok szervezése. Egészségnevelési programok anyagi támogatása. Közös programok és kapcsolatteremtés elősegítése más gyerekközösségekkel. Gyerekek karácsonyi megajándékozásának megszervezése, támogatása. A szociálisan rászoruló gyerekek részére étkezés és tankönyvtámogatás nyújtása.
.
Tisztelettel megköszönjük a szülők eddigi támogatását és továbbra is számítunk felajánlásaikra.
.
Számlaszámunk:
11742214-20008392
Adószám:
18680308-1-13
 
ALSÓ TAGOZAT - VÖRÖSMARTY
Alapítvány a Kiskunlacházi Vörösmarty Általános Iskola Diákjainak támogatására
 
Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Balogh Irén
.
A Vörösmarty úti Iskola 30 éves fennállásának tiszteletére 1994-ben jött létre. Az alapítvány célja a kiskunlacházi Vörösmarty úti iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás korszerű eszközeinek megteremtése.
.
A tanulmányi és sportversenyekhez szükséges feltételek, az eredményeket elérő tanulók méltó jutalmazásának biztosítása. Az alapítvány az iskola javát szolgálja, és itt kerül felhasználásra.
.
Tisztelettel megköszönjük a szülők eddigi támogatását és továbbra is számítunk felajánlásaikra.
.
Számlaszámunk:
11742214-20006541
Adószám:
18669677-1-13
 
ALSÓ TAGOZAT - GÁRDONYI
Gárdonyi Iskoláért Alapítvány
 
Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Kátai Éva
.
Az alapítvány 1997-ben jött létre. Célja a kiskunlacházi Gárdonyi (peregi) általános iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás korszerűbb eszközeinek megteremtése
.
A tanulmányi és sportversenyekhez szükséges feltételeknek, az eredményeket elérő tanulók méltó jutalmazásának biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált, hasznos elöltésére nevelés feltételeinek megteremtése, a szabadidős lehetőségek bővítése. Más gyermekközösségekkel történő kapcsolatteremtés elősegítése, az iskola tanulói számára kulturált, kellemes környezet biztosítása.
.
Tisztelettel megköszönjük a szülők eddigi támogatását és továbbra is számítunk felajánlásaikra.
.
Számlaszámunk:
11742214-20007731
Adószám:
18674963-1-13