HATÁRTALANUL PROGRAM
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja.

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról

 
HATÁRTALANUL 2014
Kiskunlacháza-Tibód
 
HATÁRTALANUL ! -  a határon túl Kiskunlacházi diákok Erdélyben
.
Négy napos erdélyi tanulmányi kiránduláson ismerhették meg a külhoni magyarok életét, kultúráját, kortársaik mindennapjait és Székelyföld természeti kincseit iskolánk 44 hetedikes tanulója a Határtalanul! Program keretében.
.
A pályázatról
A pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. írta ki. (2010-től először középiskolások részére, majd 2011-től kibővítették az általános iskola hetedikes tanulói számára is ) A pályázat célja : a 7.évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulások egyszeri, vissza nem térítendő támogatása, mely összeg kizárólag az utazási és szállásköltségre használható fel.
.
Elöljáróban fontos megemlíteni,hogy iskolánk pedagógusai úttörő munkát végeztek e téren, mivel elsők között éltek a lehetőséggel és 2011-ben benyújtották pályázatukat, így 2012-ben már elutazhatott iskolánk első hetedikes csoportja Erdélybe. A szervező tanárok Petőné Horváth Éva és Varga Zoltán voltak, akik méltán érdemlik meg a köszönetet, hiszen ők teremtettek hagyományt a Határtalanul! Program „ beindításával” iskolánkban. A következő évben, 2013-ban Varsányi Erzsébet és Horváth Attila kollégáim szervezték az utat az  akkori hetedikesek részére. Köszönjük nekik is a nem kis munkával járó szervezést és lebonyolítást!
.
Erdélyi nagy magyarjaink nyomában
Fenti címmel nyújtottuk be pályázatunkat 2013. március 4-e előtt ( Ez az időpont volt a határidő.) Mind szakmai, pedagógiai, mind gazdasági szempontból minőségi pályázatot kellett készítenünk, mely igen komoly, időigényes munkát kívánt. Tavaly, a tanévzáró ünnepély napján érkezett a pozitív válasz. Köszönjük a lehetőséget a pályázatot kiírónak! 2014. május 14-én utazhatunk a négy napos erdélyi útra! Nagy volt az örömünk és már szeptembertől lázasan készültünk a nagy útra. 875 050 forintot nyertünk, a programban 44 diák és  5 kísérő tanár( szigorú kikötés volt, hogy 10 tanuló után 1 kísérő tanár szükségeltetik) vett részt.
.
A támogatással elnyert pályázat 3 szakaszból állt:
.
1. Előkészítő szakasz
  - irodalmi vetélkedő a 44 utazó diák részvételével
  - előkészítő órák:
    - Történelem- Trianon
    - Irodalom- Petőfi, Arany, Ady, Tamási Áron
    - Természetismeret- Székelyföld
 
- Itt jegyzem meg, hogy nagyon szép zászló és egyen pólók készültek a Határtalanul! emblémával, piros- fehér- zöld színben, Kiskunlacháza- Tibód felirattal. 
  - Ezenkívül készítettünk ajándékokat, színes tolltartókat, virágokat papírból, emléklapokat, melyek kollégáim, irodai dolgozóink és a kedves szülők illetve tanulóink kézügyességét dicsérik.
.
2. Tanulmányi kirándulás
  1.nap - Nagyvárad, „ a Körös parti Párizs”
    - Ady Múzeum, EMKE Kávéház, Sas Palota
    - Királyhágó 
    - Marosvásárhely - Bolyai Farkas Líceum
    - Tibód- szállás
     
  2.nap - Korond, a székely kerámiák élő múzeumfaluja
    - Parajd, sóbánya
    - Farkaslaka, Tamási Áron szülőháza és sírja- koszorúzás
    -  Szejkefürdő, Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” sírja koszorúzás
    - Székelyudvarhely, városközpont, szoborpark
     
  3.nap - Békás- szoros, Gyilkos- tó- gyalogtúra, szemétgyűjtés
   
- Gyergyószentmiklós- Batthyány Ignác Technikai Kollégium – iskola látogatás, faültetés, közös drámajáték, színházlátogatás, ajándék- könyvek átadása
    - Tibód- szekerezés 2 órán keresztül a mesebeli tájon
     
  4.nap - Székelykeresztúr, Gyárfás- kúria, Petőfi körtefája
    - Fehéregyháza- Petőfi emlékmű- koszorúzás
    - Kolozsvár- Házsongárdi temető, Apáczai Csere János sírja koszorúzás
    - Szent Mihály székesegyház, Mátyás király szülőháza, Mátyás – szobor
    - Bánffyhunyad- református templom
    - Királyhágó- búcsú Erdélytől
     
Tanulmányi kirándulásunk színvonalát emelte, hogy a 2. és 3. napi programokon kiváló idegenvezetőnk volt, aki szívvel-lélekkel beszélt a székelyekről, a természeti szépségekről és mondákat, illetve anekdotákat is hallottunk tőle. De meg kell említenem azokat a kiválóan felkészült tanulóinkat, akik szavalataikkal és felolvasásaikkal – melyeket az egyes emlékhelyeknél mondtak el- még  bensőségesebbé tették utunkat. A  koszorúzások és a megemlékezések illő komolysággal és fegyelmezetten történtek. Összességében dicséret és köszönet illeti mind a 44 diákot jó magaviseletükért!
.
3. Értékelő szakasz
  - hazajövetelünk után a kiránduló tanulók bemutató előadást tartottak iskolánk 5., 6. és 8. osztályos tanulóinak sok-sok fényképpel és élménybeszámolóval
  - témanap- Nemzeti Összetartozás Napja – az irodalmi műsort is ők adták iskolánkban
  - táncház- moldvai csángó táncok tanulása az iskolánkban
.
A szállásunkról
Tibódon, egy 200 lelkes kis faluban, a Hajnalcsillag Panzióban szálltunk meg. Vendéglátóink székely viseletben, kaláccsal, szilva pálinkával és áfonya likörrel ( igazi székely szokás szerint) fogadtak bennünket. Vendégszeretetüket, finom étkeiket,tiszta, meleg és a csodás tájba símuló, nagyon szép szálláshelyüket négy napon keresztül élvezhettük.
.
Összegezve
Tanulmányi kirándulásunk célja az volt, hogy diákjaink ismerjék meg közös múltunkat, történelmünket, a határon kívül maradt magyarok életét, továbbá, hogy a külhoni magyarságot illető általános tájékozatlanság és közöny megszűnjön. Szeretnénk, hogy olyan szemléletmód alakuljon ki bennük , mely szerint az a tény, hogy több millió magyar külhonban él, számtalan lehetőséget rejt magában ! Ha egy kicsit is sikerült e célból megvalósítanunk, akkor nem hiábavaló volt a fáradozásunk .
.
A pályázat megírását, a kirándulás megszervezését, lebonyolítását és a diákok felkészítését a lelkes osztályfőnökök végezték: Jónás Csaba  7.A, Basa Lászlóné  7.B, Koronicsné Sződi Zsuzsanna 7.C és Herczeghné Orbán Éva  7.D .Reméljük, hogy hetedikes diákjaink egy életre szóló élménnyel gazdagodtak, határtalanul boldogok voltak ebben a csodálatos négy napban !
.
Köszönetnyilvánítások a segítőknek:
  - Herman György kísérő tanárnak
  - Kiskunlacháza Önkormányzata- anyagi támogatásért
  - Balogh Zoltánnak- a pólók kedvezményes áráért
  - Kovács Krisztinának- ajándék könyvekért( Pagony, Libri)
  - Pálné Répás Kamillának- ajándékok, koszorúk készítése
  - Glaser Antalnak- ásványvízért
  - Tézli Monikának- ajándékok készítéséért
.
Köszönjük!
.
Koronicsné Sződi Zsuzsanna
 
osztályfőnök, 7.C
   
Képgaléria - 1.nap
Képgaléria - 2.nap
Képgaléria - 3.nap
Képgaléria - 4.nap
 
HATÁRTALANUL 2012
Kraszna-Kiskunlacháza
 
A 7. évfolyamon két csoporttal az idén is sikeresen vettünk részt a Bethlen Gábor Alapítvány Határtalanul pályázatán.
.
A csoportunk június 2-án kora reggel indult az erdélyi kirándulásra. Szállásunk Krasznán, Kiskunlacháza testvérvárosában volt.
.

Az első napon Nagyvárad és Kolozsvár történelmével, nevezetességeivel ismerkedtünk. Mindenkit elbűvölt Erdély legnagyobb székesegyháza Nagyváradon. Kolozsváron a Házsongárdi temetőben megkoszorúztuk Kós Károly sírját. Mátyás szülőházánál emlékeztünk a Hunyadiak korára. Krasznán szívélyes fogadtatásban részesültünk, a hetedikesek kaláccsal, üdítővel vártak minket.

.
Másnap reggel Tordára látogattunk el. Megtekintettük a sóbányát, majd a hirtelen eleredő eső miatt csak rövid sétát tudtunk tenni a Tordai hasadékban. Torockó különleges népművészetével ismerkedtünk meg. Ez az a település, ahol kétszer kel fel a nap. Este a Nemzeti Összetartozás jegyében műsort adtunk a krasznai diákoknak, majd focimeccsen vezettük le a nap fáradalmait.
.
Este érkeztünk Krasznára, ahol már vártak ránk a hetedikesek Kiss Imola tanárnő vezetésével, egy jó hangulatú ismerkedési esten vehettünk részt. Majd elfoglaltuk a nagyon szép szálláshelyünket.
.
Az utolsó nap délelőttjén Kraszna nevezetességeit mutatták meg nekünk, majd elbúcsúztunk a krasznai iskolásoktól. ( Tervünk, hogy vendégül lássuk mi is őket.) Hazafelé megnéztük a körösfői fazsindelyes református templomot és megkoszorúztuk Vasvári Pál emlékoszlopát. Kalotaszentkirályon a faluközpontban jellegzetes építészeti stílusú házak sorát figyeltük meg. Csucsán Ady és Csinszka emlékét elevenítettük fel. Rövid pihenőt tartottunk Király-hágón, majd az esti órákban érkeztünk haza. Tartalmas, eseménydús kirándulásban volt részünk. A diákok olyan történelmi helyekre jutottak el, amiről már tanultak vagy tanulni fognak.
.
Kiskunlacháza, 2013.jún 24.
kiránduló csapat
Kraszna-Kiskunlacháza (2012.május 02-05.)
 
A Határtalanul program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 751 100.- forintos támogatásával negyven hetedikes diákunk látogathatta meg a Románia területén lévő Kraszna nevű testvértelepülésünket.
.
A kirándulás szervezése már nagyon régen, körülbelül egy éve kezdődött, a pályázat megírásával, illetve a szálláshellyel, és a krasznai iskola képviselőivel történő kapcsolatfelvétellel. Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a pályázatunk nyert, így elkezdődhetett a felkészülés.
.
Már előzetesen ajándékot készítettünk, illetve lepedőre festettük fel a Határtalanul program logóját, amelyből egyet a krasznai hetedikeseknek ajándékoztunk.
.
Az előkészítő órákon Horváth Attila tanár úr, bemutatta a Szilágyság felszínének kialakulását, érdekes természeti képződményeit. Listár László tanár úr beszélt nekünk a Magyarország történelmének mérföldköveiről, illetve Trianon hatásairól a mai Magyarország területének alakulására. Dr. Répás József polgármester úr bemutatta a testvérvárosi kapcsolat eddigi történéseit, bemutatta azokat az embereket akikkel találkozhatunk Krasznán.
.
Majd május 2-án elérkezett az indulás már nagyon várt pillanata. Reggel 8 órakor indultunk, meg sem álltunk a határig, majd az átkelés után az első állomásunk Nagyváradon volt, ahol megnéztük az Ady-múzeumot, felolvastuk Ady Endre Fölszállott a páva című versét. Tettünk egy rövid sétát a Körös parton, majd Csucsa felé vettük az irányt, itt szintén egy verssel idéztük fel Ady emlékét.
.
Este érkeztünk Krasznára, ahol már vártak ránk a hetedikesek Kiss Imola tanárnő vezetésével, egy jó hangulatú ismerkedési esten vehettünk részt. Majd elfoglaltuk a nagyon szép szálláshelyünket.
.
A második nap is rendkívül mozgalmasra sikerült, Kiss Zoltán történelem tanár vezetésével, megtekintettük a református templomot és a falumúzeumot. Majd buszra ültünk és a Szilágyságban tettünk egy körutat, érintettük Szilágysomlyót, Zilahot, majd egy római város romjait néztük meg gyönyörű környezetben. Majd egy páratlan természeti csodát tekintettünk  meg Almásgalgó mellett, a Sárkányok völgyében. Fáradtan érkeztünk meg Krasznára, de fáradtságunkat legyőzve kiálltunk a krasznai fiúk ellen egy focimeccsre, igazságos döntetlen eredmény született.
.
A következő napunk is élményekben gazdagra sikerült, hiszen először a Tordai-sóbányát néztük meg, ami olyan szép és lenyűgöző volt, hogy szájtátva álltunk a közepén. Mintha nem is ezen a bolygón, hanem valami űrbázison lettünk volna. Többek kipróbálták az óriás kereket, és a biliárdozást is. Ezzel azonban még nem ért véget a napunk, hiszen ezután következett a Tordai-hasadék meghódítása, ami szintén nagyon szép volt, de egy nagyon nehezen járható útvonalat jelentett. A bátrabbak végig mentek a hasadékon, ők nagyon elfáradtak, így az este folyamán senkit nem kellett altatnunk.
.
Elérkezett az utolsó napunk is, becsomagoltuk cuccainkat, buszra ültünk és Krasznára mentünk, ahol már vártak bennünket a krasznai gyerekek, és megtisztelt bennünket jelenlétével, mindkét község polgármestere is Pop Imre, illetve dr. Répás József. Néhány szóval köszöntöttek bennünket, és átadták ajándék csomagjaikat is.
.
Innen a falu egyik parkjába mentünk, ahol közösen elültettünk egy vadszilvafát, és néhány tő záporvirágot, reméljük, hogy megélednek.
.
Eljött a búcsúzkodás ideje, majd hazafelé vettük az útirányt. Ekkor már csak Szatmárnémetiben álltunk meg, egy rövid sétára. A határ átlépése után este hat órakor érkeztünk haza, ahol a szülők már izgatottan vártak bennünket.
.
Azt hiszem, hogy élményekben gazdag négy napot tölthettünk a Határtalanul program keretében a Szilágyságban. Mindenkinek, aki valamilyen formában segítette utunk létrejöttét, köszönjük szépen a támogatást, felejthetetlen élményhez juttatták a résztvevő gyerekeket.
.
Kiskunlacháza, 2012.május 06.
Petőné Horváth Éva
kísérő tanár
.
Képgaléria - 1.nap
Képgaléria - 2.nap
Képgaléria - 3.nap
Képgaléria - 4.nap
.
Videó - Kraszna (2012.05.02-05.)
Lejátszó betöltése...
Tibód-Kiskunlacháza (2012.május 16-19.)
 
„ Ahol baráti szálak futnak össze, ott egy órára az egész világ szülőföldnek látszik.”
Hermann Hesse
.
A Határtalanul program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 809 600.- forintos támogatásával negyven diákunk látogathatta meg a Románia területén fekvő Székelyföldet, és annak egy pici faluját Tibódot.
.
A kirándulás szervezése egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor igazgatónő felhívta a figyelmünket, hogy írjuk meg a pályázatot, mert milyen jó dolog lenne kivinni a tanulóinkat magyarlakta területekre. A pályázatot megírtuk, beadtuk határidőre, és augusztusban örömmel értesültünk róla, hogy elnyertük a támogatást.
.
Ezek után összehívtuk a hetedikes gyerekek szüleit, megbeszéltük, hogy miről is lenne szó és a szülők is pozitívan álltak a dolgokhoz, így elkezdődhetett az út konkretizálása. Lefoglaltuk a szállást, és megkerestük Ribinszki Lajos buszsofőrt Áporkán.
.
Elérkezett az indulás hónapja, 2012. májusa, először egy bevezető óra keretében, Horváth Attila tanár úr, Listár László tanár úr, és Gyovai Margit tartottak nekünk előadást a történelmi, természeti vonatkozásokról.
.
Majd elérkezett az indulás napja május 16. szerda reggel négy óra, a korai időpont ellenére senki sem késett el, így jókedvűen kezdhettük meg utazásunkat. A határig csak egyszer álltunk meg, majd a határ átlépése után az első állomásunk Nagyváradon volt, ahol az Ady- múzeumot néztük meg.  Királyhágó, és  Körösfő érintésével jutottunk el Marosvásárhelyre, ahol a Bolyai Líceumban már vártak bennünket, az ottani gyerekek. Az iskolában éppen a Kis csillag születik vetélkedő zajlott, amelyen egyik tanulónk Gulyás Máté is fellépett, egy népdalt énekelt el a gyönyörű díszteremben. Majd bevezettek bennünket a tanáriba, ahol elmondták az iskola történetét, majd átadtuk ajándékainkat, és azt a könyvcsomagot is, amit a gyerekeinkkel együtt gyűjtöttünk össze a líceum könyvtára számára, az igazgatónő nagyon örült az ajándékoknak.
.
A következő napunk is élményekben gazdagra sikerült, hiszen először a Tordai-sóbányát néztük meg, ami olyan szép és lenyűgöző volt, hogy szájtátva álltunk a közepén. Mintha nem is ezen a bolygón, hanem valami űrbázison lettünk volna. Többek kipróbálták az óriás kereket, és a biliárdozást is. Ezzel azonban még nem ért véget a napunk, hiszen ezután következett a Tordai-hasadék meghódítása, ami szintén nagyon szép volt, de egy nagyon nehezen járható útvonalat jelentett. A bátrabbak végig mentek a hasadékon, ők nagyon elfáradtak, így az este folyamán senkit nem kellett altatnunk.
.
Ezek után este hét órakor érkeztünk a Tibódon lévő szállásunkra, elfoglaltuk  a szobáinkat, és elfogyasztottuk a finom vacsoránkat.
.
Másnap egy körtúrát tettünk a Sóvidéken, meglátogattuk Korondon Józsa János fazekasmester műhelyét, majd a Parajdi sóbánya hatalmas termeit, Farkaslakán Tamási Áron síremlékét, és szülőházát, utolsó megállóként Szejkefürdőn felsétáltunk a székely kapuk alatt Orbán Balázs sírjáig.
.
Hazaérve már vártak bennünket a helyi gazdák által felszerszámozott kocsik, amelyeken a hideg ellenére egy nagyon jókedvű kocsikázáson vettünk részt.
.
A harmadik napon a természeti csodáké volt a főszerep, tanulóink lenyűgözve álltak meg a hatalmas sziklafalak előtt. Első megállónk a Zetelaka mellett felduzzasztott víztározó volt, gyönyörű kilátással. Majd a Békás- szoros felé vettük az irányt, megálltunk a Pongrác-tetőn, ahol pályázati vállalásunk értelmében összeszedtük a szemetet. Majd Gyergyószentmiklóson sétáltunk  egy kicsit, és megnéztük a Csiky kertet is. A Békás-szoros és a Gyilkos-tó következett, amelyek akárhányszor látja őket az ember mindig csodálattal töltenek el.
.
Ezen az estén a helyi gyerekekkel játszottunk  a falu sportpályáján egy focimeccset.
.
Elérkezett az utolsó napunk is, melyen nagyon hosszú utazás várt ránk, reggel elbúcsúztunk a szállásadóinktól, majd Székelykeresztúron álltunk meg Petőfi körtefájánál, és a Segesvári emlékművet is megkoszorúztuk. Majd Segesváron tekintettük meg a várost, egy rövid sétán, Kolozsváron megálltunk Mátyás király híres szobránál. Királyhágón, Körösfőn  visszafelé már gyönyörű napsütésben állhattunk meg.
.
Nagyon fáradtan érkeztünk a határra, és este kilenc órakor érkeztünk meg Kiskunlacházára, ahol a szülők már izgatottan vártak bennünket
.
A hazaérkezés után még egy értékelő órán is részt vettek a gyerekek, ahol az átélt élményeket közösen is megbeszéltük, nagyon örültünk, hogy a képek alapján mindenki tudta, hogy merre jártunk
.
Az egész kirándulás nagyon jó hangulatban zajlott, gyönyörű helyeket láthattunk, reméljük, hogy minden tanítványunk jó szívvel gondol vissza erre a négy napra. Azt is fontosnak tartottuk, hogy megtapasztalják azt, hogy nagyon sokat utazva is még a régi Magyarország területén maradunk, és az ott élő emberek a mai napig is megőrizték magyarságukat
.
Mindenkinek, aki segítette utazásunk létrejöttét szeretnénk megköszönni a segítséget, azt hiszem, hogy ilyen célokért érdemes áldozni
.
Kiskunlacháza, 2012.május 26.
Petőné Horváth Éva
kísérő tanár
.
Képgaléria - 1.nap
Képgaléria - 2.nap
Képgaléria - 3.nap
Képgaléria - 4.nap
.
Videó - Tibód (2012.05.16-19.)
Lejátszó betöltése...

A logóra kattintva a pályázat hivatalos logóját tekinthet meg
 
 
TÁMOP - TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
TÁMOP-3.1.4/09/1-2009-0017 Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Kiskunlacházán
 
Iskolánkban a 2009/2010-es tanévben a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat által benyújtott és megnyert "TÁMOP 3.1.4/09/1-2009-0017 Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Kiskunlacházán" elnevezésű pályázat megvalósítása folyik.
.
Az elnyert támogatás összege:
30.000.000 Ft
A program indulása:
2009.szeptember 21.
A program befejezése:
2010.augusztus 31.
.
A megnyert vissza nem térítendő támogatást elsősorban a pedagógusok korszerű módszereit támogató továbbképzésekre, az informatikával támogatott tanítási órák megvalósítására, a szövegértés-matematika-idegen nyelv és informatikai kompetenciaterületek oktatásának fejlesztésére, az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentesebbé tételének biztosítására fordítottuk. Célunk: értékeink és arculatunk megőrzése mellett a kiskunlacházi alapfokú nevelés és oktatás fejlesztése, megújítása.
 A pályázatban megvalósuló konkrét feladatok:
 
- A kompetencia alapú oktatás-nevelés bevezetése
- A kompetencia alapú programcsomagok, taneszközök alkalmazása
- Új pedagógiai módszerek bevezetése
- Infokommunikációs technológiák alkalmazása
- A bevont pedagógusok szakmai továbbképzése
- Tanácsadói, mentori szolgáltatások igénybevétele
- "Egészségnevelés"címmel témahét kidolgozása és lebonyolítása
- Pedagógiai dokumentumok módosítása, kidolgozása
- A 3 hetet meghaladó ÖKO-projekt előkészítése és lebonyolítása
- ÖKO-projekt (2009/2010)
előkészítése és lebonyolítása
- ŐSZ-projekt (2010/2011)
- TÉL-projekt (2011/2012)
- Helyi innováció kidolgozása, lebonyolítása két témában:
1. "Sport általi nevelés"
2. "Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás"
- "Környezetvédelem"programmodul kidolgozása és megvalósulása
- A választott kompetenciaterületekhez kapcsolódó programmodulok helyi tantervbe való adaptálása
- "Jó gyakorlatok" átvétele, megvalósítása
A projektmenedzsment tagjai:
 
Projektmenedzser:
Csendesné Ferenci Gyöngyi
Pénzügyi vezető:
Pénzes Andrásné
Projektasszisztens:
Mózes Bernadett
Szakmai vezető:
Basa Lászlóné
Projektmegvalósító pedagógusok:
 
Balogh Irén
- szövegértés-szövegalkotás
Varga Ágnes
- matematika
Juhászné Tóth Elvira
- idegen nyelv-angol
Demeterné Mihók Anikó
- matematika
Necsászné Markó Erzsébet
- idegen nyelv-angol
Varsányi Erzsébet
- műveltségterület bontás nélkül- magyar nyelv és irodalom tantárgytöm-bösített oktatás bevezetése
 A pedagógusok az alábbi szakmai továbbképzéseken vesznek részt:
 
- Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása
- Kooperatív tanulás
- Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
- Az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
- Informatika alapozó képzés
- SNI képzés
- Mérés-értékelés képzés
- Menedzsmentképzés
 

A logóra kattintva a pályázat hivatalos plakátját tekinthet meg