A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő 10 köznevelési intézmény épülete vált korszerűbbé és energia hatékonyabbá a "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére" című projekt keretében.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

(2020.10.17)

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő 10 köznevelési intézmény épülete vált korszerűbbé és energia hatékonyabbá a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című projekt keretében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program Irányító Hatósága a KEHOP-5.2.11-16-2017-00150 számú pályázat keretében 232 308 374,- Ft összegű európai uniós támogatást nyújtott. A beruházás határidőre befejeződött, melynek köszönhetően megkezdődhet a villamos energiatermelés a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ oktatási intézményeinek villamosenergia-fogyasztása egy részének kiváltása fotovoltaikus rendszer kialakításával.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2018. januárjában – a Széchenyi 2020 előirányzatából – a pályázatában foglaltak megvalósítására egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetéséből valósult meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%.

A Tankerület a pályázat során a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi járás 7 településének 10 vagyonkezelésében lévő épületére vonatkozóan pályázott sikeresen.
A pályázat megvalósításának köszönhetően a projektben érintett köznevelési intézményekben – az épületek több mint 3000 tanulónak adnak helyet – a fejlesztés után jelentősen csökkenhet az épületek energiafelhasználási költsége, amely hozzájárul az intézmények egyéb fenntartási költségeinek optimalizálásához, csökkentéséhez, illetve ezen megtakarításnak köszönhetően az érintett épületeknek – vagy az oktató-nevelő munkát segítő eszközöknek – a további korszerűsítésre biztosíthat forrást.

Az alábbi 10 épületen valósult meg a beruházás:

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály tér 1.
2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi utca 1.
2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48.
2300 Ráckeve, Kölcsey Ferenc utca 7.
2330 Dunaharaszti, Fő út 268.
2330 Dunaharaszti, Földváry utca 15.
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64.
2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós utca 6.
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.
2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca

További információk a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján (kk.gov.hu/szigetszentmiklos) olvashatók.