MUNKÁCSY TÉRI SZÉKHELY

(PD2701)

pedagógusok

1.

Balogh Brigitta

- Tanárképző Főiskola

2.

Baranyi Béla

- Egyetem

- Pedagógus szakvizsga

- Közoktatásvezetői szakvizsga

3.

Basa Lászlóné

- Tanárképző Főiskola

4.

Bőcze Bernadett

- Tanárképző Főiskola

- Szakvizsgázott pedagógus

- Közoktatási vezető

5.

Dr. Budaváriné Földesi Erzsébet

- Tanárképző Főiskola

6.

Csehné Szikora Zsuzsanna

- Egyetem

- Közoktatásvezetői szakvizsga

7.

Csendes Péter

- Tanárképző Főiskola

8.

Emődi Krisztina

- Tanárképző Főiskola

9.

Éliás Anett

- Tanítóképző Főiskola

- Egyetem (pedagógiai érékelés és mérés)

10.

Gulyásné Gál Katalin

- Tanárképző Főiskola

- Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

11.

Herman György

- Tanárképző Főiskola

12.

Hermanné Keresztes Györgyi

- Tanárképző Főiskola

- Közoktatásvezetői szakvizsga

- Tanügyigazgatási szakértői szakvizsga

13.

Horváth Attila

- Tanárképző Főiskola

- Szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területen)

14.

Jónás Csaba

- Tanárképző Főiskola

15.

Józan Antal Károly

- Tanárképző Főiskola

16.

Klinger Attila

- Egyetem

17.

Kópisné Nagy Mária

- Egyetem

18.

Orbán Mónika

- Tanárképző Főiskola

- Mesterképzés (gyógytestnevelő)

19.

Petőné Horváth Éva

- Tanárképző Főiskola

- Mesterképzés (kémia)

20.

Tóth Erika

- Tanárképző Főiskola

- Mesterképzés (biológia)

21.

Újhelyi Imre

- Egyetem

22.

Varga Zoltán

- Tanárképző Főiskola

- Tanfelügyeleti- és minősítési szakértő

Óraadó pedagógusok

1.

Dr. Novák Gáborné

- Tanítóképző Főiskola

2.

Kosik Katalin

- Egyetem

NOKS-Munkatársak

1.

Cserhalmi Anikó

- Iskolatitkár

2.

- Pedagógiai asszisztens

3.

Kausitz Sándor

- Rendszergazda

4.

Kovács Mariann

- Gyógypedagógiai asszisztens

5.

Mózes Bernadett

- Iskolatitkár

6.

Tóth Ilona

- Könyvtáros

7.

Vincze Mónika

- Iskolatitkár

Munkánkat segítő szakemberek

1.

Dr. Havasi Mónika

- Iskolaorvos

2.

Dr. Vass Lucia

- Iskolaorvos

3.

Fazekas Gábor

- Katolikus hitoktató

4.

Gencsi Anita

- Gyógytornász

5.

Himinec Nándor

- Hitoktató (református)

6.

Kiss Csilla

- Hitoktató (katolikus)

7.

Posztos Katalin

- Iskolapszichológus

8.

Szecsei Anna Mária

- Védőnő

9.

Takaró Andrásné

- Hitoktató (református)

10.

Tóth-Kollár Andrea

- Fejlesztő pedagógus

Technikai dolgozók

1.

Csécs István

- Karbantartó

2.

László Márta

- Takarító

3.

Kiss Sándorné

- Takarító

4.

Mezeiné Hegedűs Judit

- Takarító

5.

Szmoleniczkiné Szabó Tünde

- Takarító

6.

Pálinkó Zoltán

- Karbantartó