KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZZÉTÉTELI LISTA

A beiratkozásra meghatározott idő

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A fenntartó által engedélyezett osztályok

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj

Megállapítások listája

NAIH Adatszolgáltatás

A tanév tervezett eseményei

ISKOLAI MUNKATERV

SZMSZ / Házirend / PP / Alapdokumentum

SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)

Házirend

PP (Pedagógiai Program)

Szakmai alapdokumentum

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tantestület (Munkácsy)

Tantestület (Vörösmarty)

Tantestület (Gárdonyi)

OKM / Idegennyelvi mérések eredményei

OKM (Országos Kompetenciamérés) - 2017

OKM (Országos Kompetenciamérés) - 2018

OKM (Országos Kompetenciamérés) - 2019

OKM (Országos Kompetenciamérés) - 2021

OKM (Országos Kompetenciamérés) - 2022

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Hivatalos honlap

KözérdekŰ adatok

HID program intézménylista és jelentkezési lap