KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Első évfolyam beiratkozás

A beiratkozásra meghatározott idő

2. Nyitvatartási rend

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

3. A tanév tervezett eseményei

Iskolai munkatervek (2020/2021):

Munkácsy téri székhely (PD2701)

Vörösmarty úti telephely (PD2702)

Gárdonyi úti telephely (PD2703)

4. SZMSZ / Házirend / PP / Alapdokumentum

SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)

Házirend

PP (Pedagógiai Program)

Szakmai alapdokumentum

5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tantestület (Munkácsy)

Tantestület (Vörösmarty)

Tantestület (Gárdonyi)

6. OKM / Idegennyelvi mérések eredményei

OKM (Országos Kompetenciamérés)

Idegen nyelvi mérés (2017)

Idegen nyelvi mérés (2018)

Idegen nyelvi mérés (2019)

Idegen nyelvi mérés (2020)

7. Lemorzsolódás

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

8. Iskolai dolgozatok

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

9. Osztályozóvizsgák tantárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

10. Iskolai létszámok

Iskolai osztályok létszáma és a tanulók létszáma

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Hivatalos honlap

KözérdekŰ adatok

HID program intézménylista és jelentkezési lap