KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZZÉTÉTELI LISTA

A beiratkozásra meghatározott idő

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A fenntartó által engedélyezett osztályok

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj

Megállapítások listája

A tanév tervezett eseményei

ISKOLAI MUNKATERV (2022/2023)

SZMSZ / Házirend / PP / Alapdokumentum

SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)

Házirend

PP (Pedagógiai Program)

Szakmai alapdokumentum

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tantestület (Munkácsy)

Tantestület (Vörösmarty)

Tantestület (Gárdonyi)

OKM / Idegennyelvi mérések eredményei

OKM (Országos Kompetenciamérés)

Idegen nyelvi mérés (2017)

Idegen nyelvi mérés (2018)

Idegen nyelvi mérés (2019)

Idegen nyelvi mérés (2020)

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Hivatalos honlap

KözérdekŰ adatok

HID program intézménylista és jelentkezési lap