DÖK

A diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A DÖK munkája szorosan kapcsolódik az iskola munkatervéhez, ehhez igazodva állítja össze programját.

A diákönkormányzat havonta egyszer ülésezik, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. Ezeken az összejöveteleken az adott hónap iskolai munkatervét, illetve a hozzá tartozó feladatokat is megbeszéljük.

A diákönkormányzat tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését. A képviselők rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, lebonyolításában.

A diákönkormányzat célja

 • a diákjogok védelme
 • a diákok érdekeinek képviselete
 • a véleménynyilvánítás biztosítása
 • a hagyományok őrzése és újak megteremtése
 • a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése

A diákönkormányzat működési területe, feladatai

A diákönkormányzat működésének főbb irányelvei:

 • Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.
 • A diákság érdekeinek hatékony képviselete.
 • A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez, munkatervhez igazodva történik.
 • Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés.
 • Környezettudatos gondolkodásra nevelés.
 • A hatékony kommunikáció fejlesztése.

A diákönkormányzat feladatai:

 • Az iskola belső kommunikációs csatornái:
  • az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtábla szerkesztése
  • a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő eseményekről a diákgyűlések alkalmával
  • rendszeres jelenlét iskolánk honlapján az aktualitásoknak megfelelően
  • fontosabb események, programok, eredmények hirdetése lehetőség szerint (udvaron, aulában, körlevél formájában)
 • Kulturális rendezvények segítése: közösségi, szabadidős programok szervezése.
 • Udvari, folyosói ügyelet segítése, portai ügyelet gyakorlása 7-8. évfolyamos tanulók részvételével.

A diákönkormányzat működési területe, feladatai

A diákönkormányzat havonta egyszer ülésezik, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. Ezeken az összejöveteleken az adott hónap iskolai munkatervét, illetve a hozzá tartozó feladatokat is megbeszéljük.

A diákönkormányzat tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését. A képviselők rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, lebonyolításában.

DÖK - ÉVES MUNKATERV

Munkácsy téri székhelyintézmény

Vörösmarty utcai telephely​

Gárdonyi utcai telephely