Tisztelt Hetedikes Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a következő tanévben esedékes, a középiskolákba elküldendő jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatos jogszabályokban foglaltakról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte - a jelentkező írja alá.

JELENTKEZÉSI LAPOK

(2020.10.30)

Tisztelt Hetedikes Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a következő tanévben esedékes, a középiskolákba elküldendő jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatos jogszabályokban foglaltakról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte – a jelentkező írja alá.

Abban az esetben, amikor a szülők nem élnek együtt, de a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor a különélő szülőnek a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia. Ha a szülők nem tudnak megegyezni az iskolaválasztásban, a vitás kérdésben a gyámhatóság joga dönteni. A szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Abban az esetben, amikor a különélő szülő szülői felügyeleti joga gyakorlására nem jogosult, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot, azonban igazolnia kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A felvételi lap aláírásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el. (link)

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2020. október 30.

Baranyi Béla

mb. intézményvezető