Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos feladatokról, határidőkről. Az erről szóló tájékoztatót az alábbiakban elolvashatják. A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) jelentkezőre a középfokú felvételi eljárás szempontjából speciális eljárási szabályok vonatkoznak.

TOVÁBBTANULÁS

(2020.10.30)

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos feladatokról, határidőkről. Az erről szóló tájékoztatót az alábbi linken találják. (link)

A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) jelentkezőre a középfokú felvételi eljárás szempontjából speciális eljárási szabályok vonatkoznak. Az erről szóló tájékoztatót a következő linken érhetik el. (link)

FONTOS HATÁRIDŐK

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a beiskolázással kapcsolatos határidőket.

2020. december 4.: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára.
2021. január 23. (10 óra): Központi írásbeli felvételi vizsga.
2021. január 28. (14 óra): Pótló központi írásbeli felvételi vizsga.
2021. február 8.: A középiskolák értesítik a tanulókat az írásbeli felvételi eredményekről.
2021. február 19.: Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokokat a középiskolákba.
2021. február 23.-március 12: Szóbeli meghallgatások a középiskolákban.
2021. március 22-23.: Megjelölt középiskolák sorrendjének módosítása.
2021. április 30.: A középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról az értesítőt a jelentkezőknek.
2021. június 22-24.: Beiratkozás a középfokú iskolákba.
Részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el. (link)

JELENTKEZÉSI LAPOK ALÁÍRÁSA

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte – a jelentkező írja alá.

Abban az esetben, amikor a szülők nem élnek együtt, de a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor a különélő szülőnek a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia. Ha a szülők nem tudnak megegyezni az iskolaválasztásban, a vitás kérdésben a gyámhatóság joga dönteni. A szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Abban az esetben, amikor a különélő szülő szülői felügyeleti joga gyakorlására nem jogosult, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot, azonban igazolnia kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A felvételi lap aláírásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el. (link)

PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMJAINK

2020. november 4. (szerda) 18:00 óra: Pályaválasztási szülői értekezlet.

A vírushelyzet miatt a pályaválasztási szülői értekezletet hagyományos formában nem tudjuk megtartani, az értekezletre online formában kerül sor az OFFICE 365 TEAMS felületén.

A TEAMS felületen létrehoztunk egy csoportot (8é) is a 8. évfolyam diákjainak és a szüleik számára. A felületen hasznos információkat találnak a továbbtanulással kapcsolatban (középiskolák online tájékoztatói, nyílt napok időpontjai, közelgő határidőkre felhívások). Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel ezt a csoportot is.

TÁJÉKOZÓDÓ LINKEK

– Az alábbi linken elérhető az a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit. (link)

– PMKIK honlap (link)

– Nemzeti pályaorientációs portál (link)

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2020. október 30.

Baranyi Béla

mb. intézményvezető