Kedves Leendő Elsős Gyermekek Szülei! Gyermekük hamarosan elballag az óvodából és iskolás lesz, Önök pedig igyekeznek kiválasztani gyermekük számára a legmegfelelőbb, a legjobb iskolát. Ehhez szeretnék segítséget adni, figyelmükbe ajánlani a Kiskunlacházi Általános Iskolát. Intézményünk alsó tagozata két feladatellátási helyen: a Gárdonyi utcai és a Vörösmarty utcai telephelyen működik.

Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

Kedves Leendő Elsős Gyermekek Szülei!

Gyermekük hamarosan elballag az óvodából és iskolás lesz, Önök pedig igyekeznek kiválasztani gyermekük számára a legmegfelelőbb, a legjobb iskolát. Ehhez szeretnék segítséget adni, figyelmükbe ajánlani a Kiskunlacházi Általános Iskolát.

Intézményünk alsó tagozata két feladatellátási helyen: a Gárdonyi utcai és a Vörösmarty utcai telephelyen működik. Mindkét helyen jól felkészült, munkájukat magas színvonalon ellátó pedagógusok irányítják a nevelő-oktató munkát, jól felszerelt tantermek, tágas udvar, tornaterem, ebédlő várja a diákokat.

Telephelyenként 2-2 első osztály indítását tervezzük, egy-egy egész napos iskolai osztályt két-két tanító néni vezetésével, és egy-egy hagyományos osztályt.

Iskolánkban a gyermekek állnak a középpontban, itt minden róluk szól, minden értük történik. Kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink képességeinek fejlesztésére tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt jelen van mindennapi munkánkban.

Diákjaink helyi, körzeti versenyeken (rajz, ének, matematika, sport, vers- és mesemondó verseny…) mérhetik össze tudásukat, és juthatnak el megyei, országos döntőkbe.

Délután, az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörök közül választhatnak (kézműves, sport, rajz, színjátszó, néptánc, angol…), és lehetőségük van a helyi Művészeti Iskola foglalkozásaiba történő bekapcsolódásra is. Felzárkóztatás keretében korrepetálásokon, fejlesztő órákon segítjük tanulóink előrehaladását. Délután a napköziben kapnak segítséget diákjaink a házi feladat elvégzéséhez. Az SNI-s, BTMN-es tanulók munkáját fejlesztő pedagógusok segítik.

Műsorral emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről, kiemelt figyelmet fordítunk hagyományaink megőrzésére, ápolására.

Nem csak a tanulás, hanem a kikapcsolódás, szórakozás is fontos szempont számunkra (színházlátogatás, Erzsébet-tábor, osztálykirándulások, karácsonyi kavalkád, farsang, gyermeknap, stb.). A vidám, kiegyensúlyozott gyerekcsapat adja iskolánk igazi arculatát.

Várjuk leendő elsős tanulóinkat, és reményeink szerint a tanévnyitó ünnepélyen már együtt nyitjuk meg a 2021/2022-es tanévet!

Baranyi Béla

intézményvezető