A Gárdonyi utcai telephely is részt vett a 2021. április 19-26. között az országos szinten megrendezésre került Fenntarthatósági Témahéten. A fenntartható neveléssel a célunk, a környezetvédő gondolkodásmód, a környezetbarát életmód kialakítása mellett, hogy a  jövő generációja hogyan segíthet megérteni azokat a szükséges változásokat, amelyek segítségével az egészséges  környezet hatékony gazdái lehetünk.

A JÖVŐT A JELENBEN MENTHETJÜK MEG!

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

Múlt, jelen jövő. Jelenünk, mely a múltunkból táplálkozik,
és a jövőnk, amit most teszünk érte és ellene.

A Gárdonyi utcai telephely is részt vett a 2021. április 19-26. között az országos szinten megrendezésre került Fenntarthatósági Témahéten.

A fenntartható neveléssel a célunk, a környezetvédő gondolkodásmód, a környezetbarát életmód kialakítása mellett, hogy a  jövő generációja hogyan segíthet megérteni azokat a szükséges változásokat, amelyek segítségével az egészséges  környezet hatékony gazdái lehetünk. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezetünk iránti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatukat, együttműködési képességeiket, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait.

A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái voltak:
Az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek

A gyerekek jobban megismerhették a tölgyesek élővilágát és ismereteket szerezhettek, a tölgyerdők természetes állapotának megőrzéséről. A foglakoztató füzet 10 feladata a magyarországi tölgyesek őshonos, védett növényeinek, állatfajainak, a természetes erdők nélkülözhetetlen élőhelyeinek bemutatását, valamint a természetes tölgyesek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat ölelte fel. Felidézhették az erdőről tanultakat, jobban megismerhették az erdő növény-és állatvilágát.

– Neked mit jelent az erdő?
– Mi fán terem az erdő?
– Milyen a természetes erdő?
– Kik élnek az Erdőböngésző erdejében? – Mit kapunk erdőktől?
– Mit tehetsz te az erdőkért?
– Hogyan kell az erdőben viselkedni?
A foglalkozásokon a személyes élmények mellett a tapasztalati tanulásra, az élményalapú tudás megszerzésére fektettük a hangsúlyt, történetek, mesék felolvasásával, rajzok, plakátok készítésével, természeti filmek megtekintésével, csoportmunkákban végzett játékos feladatmegoldásokkal.

Szó esett a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, az újra hasznosításról. Beszélgettünk a föld, a víz, a levegő, a természeti értékeink védelméről. Fontosnak tartják a megelőzést, a felelősségteljes, környezetbarát, ökotudatos életmódot, s csak annyit használhatunk fel a természeti erőforrásokból, amennyit a természet pótolni tud. 
Gyermekeink a jó példákból, a személyes élményekből tanulnak legtöbbet, ezért fontos, hogy minél jobban megismerjék a közvetlen környezetüket, a természetet.

Tudatában kell lennünk, hogy a jövő nemzedékekeinek sorsa a ma döntésein és tettein múlik.

 Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly `tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még! 

Orbán Tamás

Feiglné Argalás Erika

munkaközösség-vezető