Az idei tanévben különösen aktuális volt a digitális témahét megrendezése. A feladatokat az alsó tagozatosok is online órák keretében oldották meg. Egy-egy mese digitális feldolgozása volt a feladat. Az 1-2. évfolyamon: A kiskakas gyémánt félkrajcárja, a 3-4. évfolyamon: Az égigérő paszuly meséjéhez készítettek PowerPoint-os bemutatót a gyerekek tanítóik segítségével. Olvasás órákon megbeszélték, feldolgozták a mesét, rajz és technika órák keretében illusztrációkat készítettek a mesék egy-egy részletéhez.

Digitális témahét a kisiskolásoknál

Az idei tanévben különösen aktuális volt a digitális témahét megrendezése. A feladatokat az alsó tagozatosok is online órák keretében oldották meg. Egy-egy mese digitális feldolgozása volt a feladat. Az 1-2. évfolyamon: A kiskakas gyémánt félkrajcárja, a 3-4. évfolyamon: Az égigérő paszuly meséjéhez készítettek PowerPoint-os bemutatót a gyerekek tanítóik segítségével. Olvasás órákon megbeszélték, feldolgozták a mesét, rajz és technika órák keretében illusztrációkat készítettek a mesék egy-egy részletéhez. Az elkészült rajzokat képkockánként illesztették össze, és diavetítés formájában rögzítették. Ez a feladat nemcsak a digitális kompetencia fejlesztését segítette, hanem a szövegértő olvasás mellett a kreativitást, a kézügyességet és a képzeletet is fejlesztette. Az elkészült munkák legjobbjai megtekinthetők az iskola Honlapján.

Varsányi Erzsébet

intézményvezető-helyettes