Tisztelt Szülők! 2021. május 19-én (szerda) iskolánk 6. és 8. osztályos diákjai az Oktatási Hivatal által szervezett országos idegen nyelvi mérésen vesznek részt, amely a diákok számára kötelező. A mérések az egész országban egységesen, egy időben zajlanak.

Idegen nyelvi mérés

(6. és 8. osztályos tanulók szülei részére)

Tisztelt Szülők!

2021. május 19-én (szerda) iskolánk 6. és 8. osztályos diákjai az Oktatási Hivatal által szervezett országos idegen nyelvi mérésen vesznek részt, amely a diákok számára kötelező. A mérések az egész országban egységesen, egy időben zajlanak. A mérés napja tanítási napnak minősül. Az idegen nyelvi mérés céljai, hogy a megmérje, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt szinteknek, azaz 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek. A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása megfelelő, aki eléri a maximális pontszám 60%-át. A mérés egy olvasott és egy hallott szövegértési részből áll. Gyermeke eredményéről 2021. június 11-ig tájékoztatjuk.

A 6. évfolyamon a mérés 8:00 órakor, a 8. évfolyamon 10:00 órakor kezdődik. A 6. évfolyamos diákoknak legkésőbb 7:40-re meg kell érkezniük az iskolába. A tanulók a mérés napján hozzanak magukkal kék színű tollat. Ezen a napon az első négy tanórát tartjuk meg a számukra. A tanulószobára járó gyerekeknek a tanulószoba 12:10 órakor kezdődik. A nem tanulószobás diákok a negyedik óra után hazamennek.

Az ötödik és a hetedik osztályos diákok órarendje és napirendje ezen a napon nem változik.

Segítségüket ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2021. május 17.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető