A Kiskunlacházi Általános Iskolában is megszólalt az új tanév kezdetét jelző csengő. 2021. augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó ünnepségünket, amelyen köszöntöttük az iskola tanulóit, a szülőket - hozzátartozókat, kollégákat – munkatársakat

BECSENGETTEK

A Kiskunlacházi Általános Iskolában is megszólalt az új tanév kezdetét jelző csengő. 2021. augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó ünnepségünket, amelyen köszöntöttük az iskola tanulóit, a szülőket – hozzátartozókat, kollégákat – munkatársakat, valamint dr. Répás József polgármester urat, Tóth Imre alpolgármester urat, a képviselő testület megjelent tagjait, Orosné Dávid Ildikó óvodavezető asszonyt, az egyházak és társintézmények vezetőit, akik megtekintették rendezvényünket.

 A 2021-2022-es tanévben új kollégák és munkatársak kezdték meg munkájukat intézményünkben: Kékesi Erika tanítónő, aki a Vörösmarty utcai feladat ellátási helyen a 3. b osztályban fog tanítani, Kópisné Nagy Mária rajz-biológia-földrajz szakos művésztanár, valamint Klinger Attila tanár úr, aki matematikát és történelemet tanít a következő tanévben. Új pedagógusként érkezik hozzánk Kosik Kata tanárnő, aki óraadóként angol nyelvet fog oktatni. Pálinkó Zoltán karbantartói feladatokat fog ellátni a felső tagozatos székhelyintézményünkben

A 2021/2022-es tanévet 25 osztályban 561 tanulóval kezdtük meg tantermi oktatás keretében, és bízunk abban, hogy nem lesz szükség online oktatás elrendelésére a tanév folyamán. Mivel a járványt még nem tudhatjuk magunk mögött, ezért kiemelten fontos feladatunk marad a higiénés szabályok betartása az intézmény minden feladatellátási helyén. Intézményünkben is sor kerül a 12. életévüket betöltött tanulók oltására, szeptember 3–án 9 órától 42 tanulónk veszi fel az oltást.

A nyár folyamán sok esemény történt iskolánkban. A nyári napközis Erzsébet táborokat nagy érdeklődéssel, és nagy sikerrel szerveztük meg. A 12 turnusban 284 tanuló vett részt 12 pedagógus vezetésével, melyhez 3.864.350.- Ft támogatást nyert el iskolánk. Itt is megköszönöm a kollégáknak a táborok szervezésében és lebonyolításában nyújtott odaadó és példaértékű munkáját.

A Munkácsy téri székhelyintézményben korszerű LED-es lámpatestekre cseréltük az elavult világítótesteket. A székhelyen és a Vörösmarty utcai feladatellátási helyen elvégezték a szükséges festési, karbantartási, fertőtlenítési munkálatokat, így megfelelő körülmények között tudjuk fogadni a gyermekeket.

A Gárdonyi utcai feladatellátási helyen sajnos nem tudjuk megkezdeni a tanévet. A júniusban kigyulladt armatúra miatt az épület jelentős felújításon esik át. Iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklós Tankerületi Központ 70 millió Ft-ot különített el erre a célra. Ebből az összegből kicserélik az összes világítótestet, a villanyvezetékeket, kapcsolókat, konnektorokat. Az első emeleten leverésre kerül a mennyezeti vakolat, új álmennyezet készül, elvégzik a festési munkákat, a kiégett terem új burkolatot és új bútorzatot kap. Ezen kívül kicserélik az ablakok jelentős részét is. A Gárdonyis diákok a Munkácsy téri épületben kezdik a tanévet.

A 2021-2022-es tanévben kiemelt szakmai feladataink között szerepel:

– A Komplex Alapprogram bevezetése, amely egy élményalapú tanulási program lesz az alsó tagozat 1-4. osztályában, valamint az 5. évfolyamon;

– Folytatjuk a NAT felmenő rendszerű bevezetését az 1-2, és az 5-6. évfolyamon;

– Folytatjuk az úszásoktatást is a 4-5. évfolyamokon;

– Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelési feladatainkra, a felső tagozaton a tanulók viselkedésére, a fegyelem erősítésére;

– Színes tanórán kívüli tevékenységkínálatot biztosítunk, melynek keretében informatika, angol, kézműves, néptánc és színjátszó szakköröket, énekkart és sportköri foglalkozásokat indítunk. A tanulóknak lehetősége lesz bekapcsolódni a Művészeti Iskola által indított foglalkozásokba;

– Tehetséggondozó munkánkban folytatjuk az ECDL és az alap- vagy középfokú angol nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásainkat;

– Fontos feladatunk lesz az olvasás-szövegértés és a matematikai kompetenciák fejlesztése, a lemorzsolódási mutatóink javítása;

– Indulunk az ÖKO iskolai cím elnyerésérért, valamint nevet választunk iskolánknak, és kialakítjuk a közös arculati elemeket;

– Továbbra is hangsúlyt helyezünk a felzárkóztatásra, a BTMN-es és az SNI-s tanulóink fejlesztésére.

És még sorolhatnám azt a sok-sok feladatot, amely előttünk áll a tanévben. Remélem, hogy nem „otthonülős”, hanem mozgalmas tanévünk lesz, amelyben arra fogunk törekedni, hogy minél több tanulónk érjen el sikereket a tanulmányi, a sport-, és a közösségi munkában.

Különösen fontosnak tartom a 100 új elsős tanuló beilleszkedését az iskola világába. Az 5. évfolyamosok két feladatellátási helyről érkeztek a felső tagozatra. Osztályfőnökeik és tanáraik mindenben segítik őket, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek be az új közösségbe. Nyolcadikosaink az utolsó tanévet kezdik iskolánkban. Elsődleges szempont számunkra, hogy az általuk választott középiskolákban folytathassák tanulmányaikat. Ehhez minden segítséget megkapnak pedagógusaink részéről a sikeres felvételi vizsgához.

Az iskolai élet megszervezésében, szakmai munkánk támogatásában ugyanúgy, mint az eddigiek során, számítunk a szülői munkaközösség minden tagjára. Közös munkánk során a partneri együttműködés a legfontosabb. Az előttünk álló feladatok anyagi támogatásához a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, valamint polgármester úr és Kiskunlacháza város képviselőtestület tagjainak együttműködésére is számítunk. Minden kedves diákunknak, a szülőknek, és kedves kollégáimnak munkájához sok erőt, egészséget, türelmet, és kitartást kívánok a 2021-2022-es tanévben.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető