Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, valamint a beiskolázással kapcsolatos feladatokról, határidőkről − a tanév rendjében előírtak szerint. A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói (ideértve az egyéni tanulói munkarenddel rendelkező tanulókat is) számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt – az előző tanévi eljáráshoz hasonlóan – a tanuló általános iskolája intézi.

Továbbtanulási eljárásrend

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, valamint a beiskolázással kapcsolatos feladatokról, határidőkről − a tanév rendjében előírtak szerint.

A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói (ideértve az egyéni tanulói munkarenddel rendelkező tanulókat is) számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt – az előző tanévi eljáráshoz hasonlóan – a tanuló általános iskolája intézi.

Intézményünk középfokú felvételi eljárással kapcsolatos eljárásrendje a következő:

1. A felvételi eljárásban részt vevő, az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező az iskolától kapja kézhez a kitöltendő adatbegyűjtő lapot. Az adatbegyűjtő lapon a jelentkező a személyes adatokon kívül feltünteti a felvételi eljárásban megjelölni kívánt középfokú iskolák adatait és azok tanulmányi területeinek kódját az általa meghatározott sorrendben. A tanuló tetszőleges számú adatbegyűjtő lapot állíthat ki, ám azok kívánt sorrendjét a lap jobb felső sarkában az évszám alatt meg kell adnia. Az adatbegyűjtő lap kizárólag az általános iskola és a tanuló közötti információk átadását segíti, ezeket az iskola a tanév végéig megőrzi.

Határidő: 2022. január 10.
Felelősök: 8. évfolyam osztályfőnökei

2. Az iskola begyűjti a szülők aláírásával ellátott papír alapú adatbegyűjtő lapokat.

Határidő: 2022. január 24.
Felelősök: 8. évfolyam osztályfőnökei

3. Az osztályfőnökök rögzítik „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer – általános iskolák számára” elnevezésű programban a papír alapú adatbegyűjtő lapok tartalmát, majd kinyomtatják a felvételi lapokat – jelentkezési lapot 2 példányban, tanulói adatlapot 1 példányban.

Határidő: 2022. február 1.
Felelősök: 8. évfolyam osztályfőnökei

4. A kinyomtatott dokumentumokat a diákok hazaviszik, majd a szülői aláírásokkal ellátva leadják az osztályfőnököknek.

Határidő: 2022. február 8.
Felelősök: 8. évfolyam osztályfőnökei

5. Az intézmény a KIFIR programban előállítja a tanulói adatlapok JEGYZÉKÉT, amelyet ezután hitelesítéssel lát el.

6. Az intézmény a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból” kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat

2022. február 18-áig megküldi:

– a JELENTKEZÉSI LAPO(KA)T a felvételt hirdető középfokú iskolá(k)ba POSTAI úton, – a TANULÓI ADATLAPOK JEGYZÉKÉT a Hivatalnak ELEKTRONIKUSAN a kifir@kir.hu címre.

7. Az intézmény a szülői aláírással ellátott adatbegyűjtő lapokat, a jelentkezési lap egy példányát, valamint a tanulói adatlapot zárt borítékban a jogszabályban meghatározottak szerint a tanév végéig megőrzi.

8. A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható, illetve új tanulmányi terület felvételére is lehetőség van, de utóbbira csak olyan középfokú iskola esetében, amely a tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már az adott tanuló tanulói adatlapján szereplő középfokú iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új középfokú iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

A módosító időszakot megelőzően intézményünk felé a szülők elektronikus úton kezdeményezhetik módosítási szándékukat 2022. március 20-án (szerda) 12:00 óráig az iskolák és a tanulmányi területek sorrendjének pontos megjelölésével. A szülők az erre vonatkozó szándékukat írásban az alábbiak szerint küldhetik meg:

8.a osztály tanulói: titkarsag@lachazaiskola.hu és toth.erika@lachazaiskola.hu e-mail címekre.

8.b osztály tanulói: titkarsag@lachazaiskola.hu és elias.anett@lachazaiskola.hu e-mail címekre.

8.c osztály tanulói: titkarsag@lachazaiskola.hu és horvath.attila@lachazaiskola.hu e-mail címekre.

9. A módosításra kijelölt időszakban – 2022. március 21-22-én – a KIFIR programban az osztályfőnökök előállítják a módosító tanulói adatlapokat, és azokat a programfelületen keresztül 2022. március 23-ig továbbítják a hivatalba.

10.A „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer – általános iskolák számára” programban előállított M betűvel jelzett módosító tanulói adatlapok egy nyomtatott példányát – a tanulói adatlaphoz hasonlóan – az intézmény a tanév végéig megőrzi.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném felhívni az Önök figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. A tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás. A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az Oktatási Hivatal www.oktatas.hu honlapján számos tájékoztató információ található a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, valamint a főoldalon a jobb oldali részben a Középfokú felvételi eljárás feliratra kattintva. Kérem Önöket, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel intézményünk (www.lachazaiskola.hu), a megjelölt középiskolák és az Oktatási Hivatal honlapját is.

Kiskunlacháza, 2022. január 18.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető