Tisztelt Szülők! Szeretettel várjuk gyermekét a katolikus hit- és erkölcstanra. Kérjük, figyelje az iskola értesítését a hit- és erkölcstannal kapcsolatos nyilatkozatról. További információkkal kapcsolatban kérjük keresse

Meghívó katolikus hittanra