Ezúton tájékoztatom Önöket a következő tanévben esedékes, a középiskolákba elküldendő jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatos jogszabályokban foglaltakról. A szülő(k) közös felelőssége tehát a tanuló továbbtanulásának megválasztása, az azzal kapcsolatos megegyezés, együttműködés

Jelentkezési lapok aláírása

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a következő tanévben esedékes, a középiskolákba elküldendő jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatos jogszabályokban foglaltakról.

A gyermek iskolájának és életpályájának megválasztása tekintetében a szülő(k) (ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám) és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára kerüljön. A szülő(k) közös felelőssége tehát a tanuló továbbtanulásának megválasztása, az azzal kapcsolatos megegyezés, együttműködés. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint ezért a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte – a jelentkező írja alá.

Abban az esetben, amikor a szülők nem élnek együtt, de a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor a különélő szülőnek a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia. Ha a szülők nem tudnak megegyezni az iskolaválasztásban, a vitás kérdésben a gyámhatóság joga dönteni. A szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban, mert az Oktatási Hivatal a jelentkező tanulói adatlapját nem dolgozhatja fel, vagyis a jelentkező esetében – annak ellenére, hogy az egyes intézmények felvételi eljárásában részt vett – a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor.

Abban az esetben, amikor a különélő szülő szülői felügyeleti joga gyakorlására nem jogosult, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot,

azonban igazolnia kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A felvételi lap aláírásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2022. október 26.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető