Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a központi felvételi írásbeli vizsgán alkalmazandó szabályokról. A központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10 óra. A tanulónak legkésőbb 9:30-ig kell megérkezni a vizsga helyszínére.

Központi felvételi vizsga

(ÍRÁSBELI)

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a központi felvételi írásbeli vizsgán alkalmazandó szabályokról.

– A központi írásbeli vizsga időpontja: január 20. (szombat) 10 óra. A tanulónak legkésőbb 9:30-ig kell megérkezni a vizsga helyszínére.

– Az írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.

– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve, ha erre a vizsgahelyszín intézményvezetője engedélyt adott.

– A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak.

2024. január 30-án (kedd) 14 órakor lesz a központi írásbeli pótló vizsga. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni. A pótló vizsgán való részvételt a tanulónak kérelmeznie kell a vizsgahely intézményvezetőjénél. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

További információ az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2024. január 15.

Baranyi Béla s.k.

igazgató