Kedves Szülők! Az Emberi Erőforrások Minisztere módosította a köznevelési intézmények számára kiadott Intézkedési Tervet. Ennek alapján intézményünk is kiegészítette, módosította a székhelyintézményre és a telephelyekre vonatkozó eljárásrendjét, amelyet az alábbi linken egybeszerkesztve olvashatnak:

ARCHÍVUM

(2020.08.30 előtti hírek gyűjteménye)

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
Kedves Szülők!
Kedves Tanulók!

Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy az intézményünkben tervezett közös tanévnyitó ünnepséget nem tudjuk megtartani az érvényben levő létszámot korlátozó szabályok miatt.

A tanévnyitó ünnepségeket minden telephelyen (Munkácsy tér; Vörösmarty utca; Gárdonyi utca) 2020. szeptember 1-jén (kedd) 8 órakor tartjuk meg, melyre szeretettel várjuk a tisztelt szülőket.

Kiskunlacháza, 2020. augusztus 25.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
TANKÖNYVOSZTÁS

Kedves Szülők!

A tankönyvek kiosztására a következő időpontokban kerül sor intézményünkben:

2020. augusztus 26. (szerda)

13:00-18:00 (5. évfolyam)

2020. augusztus 27. (csütörtök)

8:00-9:00 (6.A)
9:00-10:00 (6.B)
10:00-11:00 (6.C)
11:00-12:00 (7.A)
14:00-15:00 (7.B)
15:00-16:00 (7.C)

2020. augusztus 28. (péntek)

8:00-9:00 (8.A)
9:00-10:00 (8.B)
10:00-11:00 (8.C)
11:00-12:00 (8.D)

Az 1-4. évfolyam tanulói az első tanítási napon (2020. szeptember 1.) vehetik át a tankönyveket osztályfőnökeiktől.

 
ÉTKEZÉS 2020/2021

Kedves Szülők!

A 2020/21-es tanévre gyermeke számára az étkezést 2020. augusztus 26. (szerda) 16 00-ig tudja megrendelni.

Ezen időponton túl nem áll módunkban megrendelését a szeptemberi hónapra elfogadni. Kérem, gyermeke osztályfőnökénél jelezze, hogy az alábbi étkezési formák közül melyiket igényli:
1. Tízórai;
2. Tízórai-Ebéd;
3. Ebéd;
4. Tízórai-Ebéd-Uzsonna;
5. Ebéd-Uzsonna.

Leendő ötödikes osztályos diákok étkezési igényét gyermeke volt osztályfőnökének jelezze.

Kérjük, amennyiben bármilyen kedvezményre jogosító határozattal rendelkezik (nagycsaládos, tartós beteg, gyermekvédelmi támogatás), az első tanítási napra a határozatok másolatát küldje be az iskolába.

Étkezést az első tanítási naptól (2020. szeptember 1.) biztosítjuk.

Kiskunlacháza, 2020. augusztus 19.

 Baranyi Béla s.k.
 mb. intézményvezető
 
ESZKÖZLISTA (1-4. ÉVFOLYAM)

Felszerelések listája – 2020/2021. tanév

– 1.A osztály: megtekint
– 1.B osztály: megtekint
– 1.C osztály: megtekint
– 1.D osztály: megtekint
– 2.A osztály: megtekint
– 2.B osztály: megtekint
– 3.A osztály: megtekint
– 3.B osztály: megtekint
– 4.A osztály: megtekint
– 4.B osztály: megtekint

Kérjük Önöket, mindent névvel vagy óvodai jellel ellátni szíveskedjenek!

 
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 89.§ (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, a vészhelyzet ideje alatt lejárt hivatalos okmányok a vészhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek. Ennek értelmében a 2019/2020. tanévben aktív jogviszonnyal és érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók 2020. december 15-ig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket a diákigazolványukkal új matrica felragasztása nélkül. Kivételt képeznek azok a tanulók, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 16. életévüket. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az ő diákigazolványuk csak 2020. október 31-ig érvényes a matrica felragasztása nélkül.

Kiskunlacháza, 2020.07.08.

 Baranyi Béla s.k.
 mb. intézményvezető
 
ERZSÉBET TÁBOR

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI JELENTKEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI GYAKORLATÁRÓL

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

 
TRIANON
 
„NÉPEK KRISZTUSA, MAGYARORSZÁG”
 
1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot.
A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg. A győztes antant hatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban, ahol a „négy nagy”, Clemenceau francia, Lloyd George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és Wilson amerikai elnök szava dominált. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére.
A gróf Apponyi Albert által vezetett magyar delegáció hosszas munka után, Teleki Pál „vörös térképével”, etnikai, néprajzi, történelmi munkák és érvek tucatjával érkezett meg 1920 januárjában Párizsba – mindhiába. A magyar küldöttséget a tárgyalások ideje alatt házi őrizetben tartották, szót pedig csak 1920. január 16-án, a béketervezet véglegesítése után adtak Apponyi Albert vezérszónoknak. A konferencián Magyarországnak nem volt lehetősége érveket hozni, az antantnak lényegében semmi másra nem volt szüksége, mint két megbízottra, akik aláírják majd a kész szerződést.
Erre az eseményre végül 1920. június 4-én, a Nagy-Trianon palotában került sor, Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd írta alá a trianoni békediktátumot, ezzel szentesítették a történelmi Magyarország szétszakítását.
A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 000 főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását.
A trianoni békéről tehát elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra.
 

Nagyközségi Önkormányzat megemlékezése

Időpont: 2020. június 4. (csütörtök, 16:30)

Helyszín: Turul szobor

 
TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

Ezúton tájékoztatok mindenkit az alábbiakról.

A tantermen kívüli digitális oktatás 2020. június 15-ig érvényben marad, amely a tanév utolsó tanítási napja.

2020. június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és a tanulók, megtarthatják a kiscsoportos (6-7 fő) konzultációkat és az egyéni felkészítéseket (a biztonsági előírások betartásával- 1,5 m távolság; maszk; fertőtlenítő gél; stb.) az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatásáért. Az érintett tanulók szüleit a pedagógusok tájékoztatják.

Konzultációt a szülő is kérhet gyermeke számára. Az erre vonatkozó igényét a titkarsag@lachazaiskola.hu email címen, valamint a 06/30-258-6103 telefonszámon jelezheti.

2020. június 2-tól június 26-ig telephelyenként 7-17 óra között szervezzük meg a gyermekfelügyeletet a szülői igények szerint. A gyermekfelügyelet időtartama alatt, 2020. június 2-15. között, felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket, szakkört, napközit, sportfoglalkozást szervezünk. 2020. június 16-26. között a következő tanévre történő felkészülést szolgáló tevékenységeket, szakkört, napközit, sportfoglalkozást szerveznek az érintett pedagógusok. A szülők a gyermekfelügyeletre és az étkezésre vonatkozó igényeket a titkarsag@lachazaiskola.hu email címen, valamint a 06/30-258-6103 telefonszámon jelezhetik az alábbiak szerint:

2020. június 2-ra vonatkozó igényt
: 2020. május 29. (péntek) 10 óráig

2020. június 3-június 26. közötti időszakra vonatkozó igényt
: 2020. május 29. (péntek) 10 óráig, VAGY az igényelt szolgáltatások igénybevételét megelőző nap 10 óráig.

A 7. osztályos tanulók kötelező hepatitis B (HB) elleni, és a 7. osztályos leányok önkéntes human papillomavírus (HPV) elleni elmaradt védőoltásának beadását, 2020. május 25. – június 12. között kell megszervezni. Az iskola-egészségügyi szolgálattal történő egyeztetést (oltás helye, napja, óra) követően, elektronikus úton tájékoztatjuk a szülőket. A sikeres lebonyolítás érdekében, kérem a szülők szíves együttműködését.

2020. május 29. (péntek) tanítás nélküli munkanap lesz intézményünkben (székhely és valamennyi telephely). A felső tagozaton az 5-8. évfolyamos tanulóknak, valamint a Vörösmarty utcai telephelyen tanuló diákoknak pályaorientációs napot tartunk. A programok 9:00 órakor kezdődnek és 11:00 óráig tartanak. A Gárdonyi utcai telephelyen tanítás nem lesz a tanulók számára semmilyen formában.

2020. június 8. (hétfő) tanítás nélküli munkanap lesz a felső tagozaton az 5-8. évfolyamos tanulóknak. A digitális munkarendben tanítás nem lesz a tanulók számára semmilyen formában. A gyermekfelügyeletet, igény esetén biztosítjuk.

2020. június 12. (péntek) tanítás nélküli munkanap lesz intézményünkben (székhely és valamennyi telephely). A digitális munkarendben tanítás nem lesz a tanulók számára semmilyen formában. A gyermekfelügyeletet, igény esetén biztosítjuk.

Hagyományos, ünnepélyes tanévzárót és ballagást sem tartunk az iskolában. Az ünnepélyes ballagás, a végzős osztályfőnökökkel egyeztetve, augusztus hónap második felében kerül megszervezésre.

A bizonyítványok átadásáról, az egyidejű tömeges jelenlétet mellőző módon az osztályfőnökök gondoskodnak a biztonsági előírások betartásával, melynek pontos időpontjáról tájékoztatják a szülőket.

A fenntartó rendelkezése alapján, a nyári napközis táborokra (ingyenes Erzsébet tábor) vonatkozó szülői igények felmérése megtörtént. A táborokkal kapcsolatos információkat folyamatosan megosztjuk az érintett szülőkkel.

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-tanev-vegeig-marad-a-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas

A digitális munkarendben eddig kifejtett szülői erőfeszítéseket az intézmény közössége nevében, ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2020.05.26.

 Baranyi Béla s.k.
 mb. intézményvezető
 
KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

KRÉTA e-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok:

E-ügyintézés
Kréta adatfeltöltés
Beiratkozás általános iskolába
Egyéni tanulói munkarend
Külföldre távozás bejelentése

 
FÖLD NAPJA

MUNKÁCSY ISKOLA – 2020.04.22

Egy évvel ezelőtt, ültünk a színházteremben és egy rendhagyó földrajzóra keretein belül gondolkodtunk együtt a Földünk akkori helyzetéről. Ebben az évben is készülődtünk, hogy a Fenntarthatósági témahét keretein belül ismét összeüljünk.

Azután jött egy parányi, önálló életre nem is képes vírus, és fenekestől felforgatta az életünket. Így az idén csak a neten keresztül találkozhatunk. Most érezzük igazán, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, nem számít a pénz, a fejlett infrastruktúra és semmi más.

Nagyon tetszett a Gulyás Kati néni által küldött üzenet, ami jól foglalja össze a jelenlegi helyzetet: Mi „bezáródtunk”, de a Föld fellélegzett. Vigyázzunk rá, akkor is, ha újra szabadok leszünk! Valóban a Föld fellélegzett, mi lassítottunk, kevesebb szennyező anyagot juttatunk a levegőbe.

Mit is tehetünk mi lacháziak, hogy segítsünk megőrizni ezt az állapotot?

– Ne dobáljuk el a közterületeken a szemetet, éljünk a szelektív gyűjtés lehetőségével, ami teljesen ingyenes, csak egy kis odafigyelést igényel!

– A helyi termelők által megtermelt termékeket fogyasszuk, hogy minél kisebb legyen a szállítási költség!

– Fedezzük fel közvetlen környezetünk szépségeit, és ne csak a tőlünk távoli dolgokat értékeljük!

– Minél kevesebb egyszer használatos dolgot vegyünk!

Ezek nem tűnnek túl nagy vállalásnak, de minden kis lépés számít, hogy a Föld nevű bolygó, a „mi” bolygónk élhetőbb legyen, és legyen mit átadni unokáinknak.

Petőné Horváth Éva

Köszönöm szépen a mi Föld napi „karantén klipünk” összeállításában nyújtott segítségét a Munkácsy iskola nevelőtestületének, Necsászné Markó Erzsébet ötletgazdának, Kausitz Sándor rendszergazdának, Kovács Árpád „majdnem belsős munkatársnak”, Kovács Laura 8.a, Józsa Réka , Fehér Nóra, és Varga Szofi 7.a osztályos tanulóknak.

Remélem tetszeni fog, mi szeretettel készítettük nektek!

 
KATOLIKUS HITTAN
Miért válasszam a gyermekemnek a hit- és erkölcstan oktatás keretében a katolikus hittant?
 
BEÍRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ (2020.04.05)

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges a megadott időpontban, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába, szintén a megadott időpontban.A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
 • A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni

Tovább olvas

NYILATKOZATOK:
Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

 
TÁJÉKOZTATÓ (2020.04.02)
SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Hogyan kezeljük helyesen az interneten a saját és mások személyes adatait?
Adatkezelés a digitális világban diákoknak (PDF)

A videókonferencia rendszerek biztonsági kérdései
Zoom alkalmazás (PDF)

 
TÁJÉKOZTATÓ (2020.03.30)
Általános iskolai beíratkozás (PDF)

Kedves Szülők!

A 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról, figyelemmel az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozatában foglaltakra, az alábbi tájékoztatást adom.

A Kiskunlacházi Általános Iskola és EGYMI 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitel-szerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán lakó, tankötelezettségüket a 2020/2021. tanévben megkezdő gyermekeket.

A beiratkozáshoz NEM KELL BEMENNI a szülőnek és a gyermeknek az ISKOLÁBA, a szükséges iratokat a 2020/2021-es tanév első napján kell bemutatni.

A felvételről az iskola 2020. április 28-ig értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné beíratni a gyermekét, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket intézményünk hivatalból felveszi, amennyiben a szakértői véleményben erre iskolánkat kijelölték. A gyermek felvételéről 2020. április 28-ig értesítjük a gyermeket nevelő szülőt.Kérem Önöket, kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, mert a beiratkozással kapcsolatos további információkat ezen a felületen tesszük közzé.

Kiskunlacháza, 2020. március 30.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
FELVÉTELI KÖRZETHATÁR
Körzethatár – Kiskunlacháza (PDF)

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2020/2021. TANÉVBEN

KISKUNLACHÁZA

Köznevelési intézmény:
Kiskunlacházi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

Felvételi körzet:
Kiskunlacháza nagyközség közigazgatási területe

 
KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS LÉP ÉLETBE
Magyar Közlöny (2020.03.27) (PDF)
 
 
TÁJÉKOZTATÓ (2020.03.25)
Étkezési igény felmérés (PDF)

Kedves Szülők!

A szülő kérhet:

 • EBÉDET + KISÉTKEZTETÉST (tízórai és uzsonna)
 • EBÉDET
 • KISÉTKEZTETÉST (tízórai és uzsonna)

Igényeit soron kívül, sürgősséggel az alábbi elérhetőségeinken jelezheti:

 • emailen a titkarsag@lachazaiskola.hu (az üzenetben kérjük a gyermek nevének, osztályának, lakcímének és telefonos elérhetőségének feltüntetését)
 • telefonon 06-30-258-6103

Megjegyzés: a KISÉTKEZTETÉS (tízórai és uzsonna) = tartós élelmiszer (pl. konzerv)

Kiskunlacháza, 2020. március 25.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
TÁJÉKOZTATÓ (2020.03.21)
Új munkarend tájékoztató szülőknek diákoknak (PDF)
Kedves Szülők!
Kedves Tanulók!

A Kiskunlacházi Általános Iskola és EGYMI új munkarendjéről az alábbi tájékoztatást adom.

A köznevelési intézményekben az új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) számú Kormányhatározatban foglaltakra tekintettel, 2020. március 16. napjától az iskolánkban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása online módon történik. Az új munkarendben a pedagógusok otthonukból végzik munkájukat, a tanulók pedig otthonukban tanulnak. A tanulók a tananyagot digitális támogatással kapják meg.

Az első héten, amely átmeneti hét volt, a pedagógus kollégák különböző digitális alkalmazások segítségével igyekeztek megvalósítani az oktatást, közvetíteni a tananyagot. Az elmúlt hét tapasztalatait értékelve több alkalommal előfordult, hogy az egy osztályban tanító pedagógusok 4-5 alkalmazás (KRÉTA; Skype, Messenger, Facebook; Classroom stb.) felhasználásával küldték meg, adták át a tananyagot, amely egy idő után már nem volt követhető sem a tanulók, sem szülők számára főként azokban a családokban, ahol 2-3 iskoláskorú gyermek van.

Az elmúlt hét tapasztalatai, a KRÉTA rendszer működésének bizonytalanságai, valamint a munkacsoport javaslata alapján, 2020. március 23-tól, intézményünkben az OFFICE 365 rendszer TEAMS alkalmazásának kötelező és kizárólagos használatával valósul meg a digitális munkarendben történő nevelés-oktatás, amely megfelel az átláthatóság és az ellenőrizhetőség kritériumainak is. Az alkalmazás használatával kapcsolatban felhasználói útmutató készül a tanulók és a szülők számára is, amelyet a KRÉTA rendszerben és a honlapon is közzé teszünk.

Fenti rendszer alkalmazásának használata mellett, a KRÉTA rendszert is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra kell állítani, mivel nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a „Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.
Az új MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött ÓRARENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára. Ezáltal mindenki számára (pedagógus, tanuló, szülő) egyértelmű, hogy az órarend szerint az adott osztálynak, adott napon, adott órában a tantárgyat tanító pedagógus pl. online oktatást tart, tananyagot, feladatot küld stb. A pedagógusnak abban az időpontban, amikor órarend szerint órája van, rendelkezésre kell állnia a bevezetett rendszeren keresztül, hogy a tananyag feldolgozásában segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló tanulóknak, szülőknek. A tananyagot minden pedagógusnak, az óra megkezdése előtt, fel kell töltenie a bevezetett rendszerbe, pontos és részletes magyarázattal, útmutatóval ellátva. Az új munkarend így továbbra is igazodik a tanulók megszokott életritmusához.

Általánosságban, a tanítás – tanulás 8:00 és 16:00 óra között szerveződik a digitális oktatásban. Az órarend minimális mértékben változik, a 0. tanítási órák nem lesznek. A tananyag feldolgozását, a feladatok megoldását a délutáni időszakban, 14:00-16:00 óra közötti idősávban segítik a napközis és tanulószobai foglalkozást tartó csoportvezető pedagógusok a csoportjukba tartozó tanulóknak.

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök felmérték, az őket tanító pedagógusok pedig megtalálják a megfelelő oktatási módot számukra annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Ebben az esetben, más engedélyezett felületen érjük el a tanulót. Az analóg módon történő oktatásban, a szaktanárok által készített tananyagot az osztályfőnökök összegyűjtik és megküldik e-formátumban az iskola titkárságára minden hétfőn 12:00 óráig, ahonnan hetente egy alkalommal felbélyegzett válaszborítékkal ellátott levélben továbbítjuk az érintett tanuló számára. Szóba jöhet számukra az intézményi eszköz kölcsönzése (a tanuló, szülő jelezze az osztályfőnöknek), a Digitális Jóléti Pontokon történő bekapcsolódás lehetőségeinek feltérképezése, amely az osztályfőnök feladata.

A digitális munkarendben történő oktatás során a TANULÓ érdekeit és terhelhetőségét együttesen kell szem előtt tartanunk, mivel ebben az oktatási formában a tananyag feldolgozását, megértését, a feladatok megoldását, az egész tanulási-tanítási folyamatot irányító pedagógus nincs olyan mértékben jelen, mint a hagyományos oktatási formában. Ennek figyelembe vételével, minden pedagógus átgondolja a tanítási-tanulási folyamatot, a kiküldendő, feldolgozandó tananyag mennyiségét, a házi feladatokat, és szakmai munkát a jelen helyzethez igazítja. Ebben a munkában legfontosabb munkatársaink, támaszaink a szülők, akiket ezúton is kérek, hogy a gyermekeik érdekében, szorosan együttműködve, mindent tegyünk meg azért, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a mindenki számára sok feszültséggel teli helyzetből. A körülöttünk lévő világ létrehozott egy nagyon különleges helyzetet számunkra, amelyben mindannyian megméretettünk emberségből, együttműködésből, türelemből, felelősségvállalásból.

A pedagógusok a jelen helyzetre, a tanulók életkori sajátosságaira, valamint a tanítandó tananyagra tekintettel szabadon döntenek arról, hogy milyen módszert használnak a hatékony és sikeres gyermekközpontú tanítási-tanulási folyamatban a digitális oktatás során.

A tananyagok küldésénél javasolt a tömbösítést választania a pedagógusnak. A heti 1 órában tanított tantárgy esetén kéthetente egyszer, a heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetén heti egyszer, a heti 4-5 órában tartott tantárgy estén heti kétszer érdemes megküldeni a tananyagot az osztály tanulóinak órákra lebontva, első alkalommal a tantárgy órarend szerinti heti első órájának megkezdése előtt. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére. Figyelembe fogjuk venni azt is, hogy sok családban több iskoláskorú gyermek is van, de csupán egy eszköz áll rendelkezésükre.

Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. Mivel adott (1-8.) évfolyamok követelményei nem változtak, így a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint, minden tantárgyból, minden hónapban, minden tanulónak legalább 1 jeggyel rendelkeznie kell.

A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést egy héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.

Amennyiben a pedagógus online tanórát tart, legalább egy nappal előtte, értesíteni kell az érintett osztály/csoport tanulóit.

Az intézmény iskolapszichológusa az új munkarendben is elérhető a gyermekek, pedagógusok és a szülők számára. A megkereséseket a posztos.katalin@lachazaiskola.hu e-mail címre kell küldeni.

A sajátos nevelési igényű tanulóink utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő fejlesztése átmenetileg szünetel.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra
intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. Az információkat az intézmény honlapján https://www.lachazaiskola.hu/ is megosztjuk. Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához. A tanulóknak a saját (név@lachazaiskola.hu) e-mail címüket is figyelniük kell, mert a digitális munkarendben történő oktatás során ezen keresztül is küldenek a pedagógusok információkat, anyagokat.

Az elmúlt időszak történései új dimenziót nyitottak meg számunkra az együttműködés területén, a tanuló-szülő-pedagógus együttműködése területén, amelynek erősítése közös feladatunk és felelősségünk. Hiszem, hogy együtt ezt a helyzetet is meg tudjuk oldani, de csak akkor, ha mindenki összefog a közös siker érdekében.
Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában. Örömmel várunk és fogadunk minden jobbító szándékú észrevételt és visszajelzést!

Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!

Segítő együttműködésüket a nevelőtestület nevében ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2020. március 21.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető sk.
 
ÚTMUTATÓ – TEAMS
Útmutató Teams használata diákoknak (PDF)

Általános javaslatok

Ha az online felületen bármilyen technikai probléma adódik, gyakran megoldja egy oldalfrissítés az [F5] billentyűvel.

Amennyiben valamiért nem működik egy funkció az online felületen, gyors megoldásként érdemes kipróbálni másik böngészővel (pl. Chrome helyett Firefox, vagy fordítva)

Ha többen használnak egy számítógépet, akkor általában a legegyszerűbb, ha mindenki másik böngészőt használ. Tehát az egyik gyerek Chrome-ot, a másik Firefox-ot. Így nem szükséges kijelentkezni az adott fióból. Még jobb megoldás persze, ha más felhasználói fiókot használnak.

A Teams programnak is létezik asztali verziója, mely letölthető az alábbi linkről: https://teams.microsoft.com/downloads

Érdemes letölteni és telepíteni. Egyrészt gyorsabb, mint az online verzió, másrészt így lesz egy közvetlen ikon hozzá az asztalon, amivel rögtön ezt éritek el.

Ugyanez igaz az Outlook programra is. Ha van a gépeteken Word/Excel, akkor 99% hogy ez is rajta van.

Okostelefon:

Okostelefonon az alkalmazások használata nehézkes, épp ezért mindenre van külön alkalmazás. Tehát létezik Teams és Outlook alkalmazás is. Érdemes őket használni.

Amennyiben kérdésetek merül fel, vagy technikai probléma adódik, írjatok nekem a rendszergazda@lachazaiskola.hu címre!

 
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Intézményvezetők!

Hivatkozva a tegnapi Iskolapszichológusok szakmai értekezletére, az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

– Az iskolapszichológusok továbbra is biztosítják elérhetőségüket a gyerekek, pedagógusok és szülők számára.

– Szükség esetén – előzetes egyeztetés alapján – skype-on történő tanácsadást is biztosítanak a számukra.

– Mivel nem lehet tudni, hogy a gyermekek miképpen reagálnak a jelenlegi folyamatra, ezért pszichoedukációs jelleggel szeretnénk segíteni a szülők otthoni nevelését azáltal is, hogy különböző témakörökben az iskolapszichológusok küldeni fognak megelőző és/vagy figyelem felhívó anyagokat az alábbi témakörökben:

– napi rend (bioritmus) felborulása;
– társas kapcsolatok kommunikációs csatornáinak változása;
– tanulási motiváció;
– az izoláltság hatásai;
– képernyő- vagy játékfüggőség;
– fokozódó feszültség (pánik) jelei, annak kezelése;
– online zaklatás;
– stb.

A PMPSZ továbbra is biztosítja az iskolapszichológusok, a pedagógus kollégák, szülők és a gyermekek részére az iskolakoordinátor elérhetőségét.

Ezúton kérjük az intézményvezetőket, hogy az iskolapszichológusaik elérhetőségét, továbbá az iskolakoordinátor elérhetőségét legyenek szívesek minden érintett számára (honlap, kréta, facebook csoport) hozzáférhetővé tenni.

Iskolakoordinátor elérhetősége:
Marczisovszky Odette
+36 (30) 846 5587
iskolakoordinator@gmail.com

Intézkedésüket előre is köszönjük

Havaldáné Meyer EmiliaMarczisovszky Odette
tagintézmény-vezetőiskolakoordinátor
 tanácsadó szakpszichológus
 
TOVÁBBTANULÁS

Tisztelt Szülők!

A 11/2019. (VII.03.) EMMI rendelet értelmében a 2019/2020. tanévi középfokú beiskolázási rend szerint a 8. évfolyamos tanulóknak 2020. március 19-20-án lehetőségük van a jelentkezéshez szükséges tanulói adatlapon megjelölt középfokú iskolák sorrendjének megváltoztatására. A jelenlegi helyzetben ezt az alábbi módon tehetik meg:

Aki szeretne sorrendet módosítani, az jelezzen gyermeke osztályfőnökének a

balogh.brigitta@lachazaiskola.hu
foldesi.erzsebet@lachazaiskola.hu
orban.eva@lachazaiskola.hu

email címen, vagy az osztályfőnök által korábban megadott elérhetőségen 2020. március 18-án 8:00-16:00 közötti időben.

Egyeztessen az osztályfőnökkel arról is, hogy 2020. március 19-én délelőtt mely időpontban és hogyan nézheti meg és írhatja alá a módosított tanulói adatlapot.

Kérem, gyermeke továbbtanulása érdekében a határidők betartását.

Kiskunlacháza, 2020. március 17.

Üdvözlettel:

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
ISKOLAPSZICHOLÓGUS

Tisztelt Szülök !

Ezúton szeretném fölajánlani önöknek szakmai segítségemet ebben a megváltozott oktatási rendben.

Igényelhetnek szülő konzultációt, vagy gyermekeik számára egyéni tanácsadást. Ezek előre egyeztett időpontokban történő telefonos vagy Messenger beszélgetések. A 11 évnél fiatalabb gyermekek esetén a szülőkonzultáció a praktikusabb. (Esetleg a gyermek jelenlétében is).

A megkereséseiket emailben várom: posztos.katalin@lachazaiskola.hu

Kérem ha emailt írnak, írják bele telefonos elérhetőségüket is és néhány szóban, hogy milyen problémával keresnének meg.

Üdvözlettel:

 Posztos Katalin
 iskolapszichológus
 
GYERMEK ÉTKEZTETÉS

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a megrendelt ebédeket 2020. március 17-től 11:00-12:00 óra között személyesen vagy megbízottja útján vehetik át azon telephelyeink konyhájának külső bejáratánál, ahol a gyermekük a tanulói jogviszonyát teljesíti.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
KÖZLEMÉNY (2020.03.15)

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

2020. március 16. napjától
az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása.

Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak.
Az új munkarendben történő tanítási-tanulási rendszer folyamatosan épül ki, ennek részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást a szülőknek és a tanulóknak.

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmény látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni.
2020. március 16-án (hétfő) 12 óráig a KRÉTA rendszeren keresztül felmérjük az alábbiakat, melyhez kérjük szíves segítségüket:

 • mely tanulók esetében nincsen otthon számítógép, laptop, tablet,
 • van-e otthon internet,
 • meg tudja-e szervezni a szülő az otthoni gyermekfelügyeletet, illetve mely tanuló esetében szeretnék igénybe venni a kiscsoportos iskolai gyermekfelügyeletet?

Tájékoztatom a gyermekfelügyeletet igénylő szülőket, hogy csak azon szülők számára biztosított elsősorban a lehetőség, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom továbbá a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

Az intézmény épületei nem kerülnek bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani, mely a bérleti szerződéssel rendelkezőkre is kiterjed, akik nem léphetnek be az intézménybe. Esetükben, a bérleti szerződést szüneteltetjük.

Az intézményvezető és helyettesei, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is az intézmény telephelyein végzik tevékenységüket. Kérem a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken, e-mailen, telefonon tartsák a kapcsolatot.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!

A gyermekétkeztetés biztosítása
az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, az alábbi elérhetőségeken jelezze az iskolának erre vonatkozó igényét 2020. március 16. (hétfő) 11 óráig: 06/30-258-6103 vagy a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen. Az ebéd átvételének módjáról, az önkormányzattal történő egyeztetést követően, hétfőn délután adunk további tájékoztatást.

Ez egy kényszerhelyzet a kialakult veszélyhelyzetben. Azt kérem a szülőktől, pedagógusoktól és a tanulóktól, hogy fogjunk össze a gyerekek érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ebből a megváltozott helyzetből.


Kérem, figyeljék továbbra is az intézmény honlapját, mert a lényeges információkat ezen a felületen tesszük közzé.

Kiskunlacháza, 2020. március 15.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
KÖZLEMÉNY (2020.03.11)

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az alábbi intézkedésekre került sor intézményünkben a tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Intézkedéseink elrendelése során az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az Európai Járványügyi és Betegségmegelőző Központ ajánlásait vettük figyelembe; illetve az intézkedéseket a felettes szervektől érkezett leiratokban foglaltak szerint hajtottuk végre.

A közös helyiségekben elrendeltük a rendszeres takarítást és fertőtlenítést vírusölő szer használatával. A takarító munkatársak óránként törlik át a kilincseket, a korlátokat és a szociális helyiségek szerelvényeit fertőtlenítőszeres folyadékkal. Az osztálytermeket minden tanítási óra után szellőztetni kell. Az iskola védőnője minden osztályban tájékoztatta a gyerekeket a szükséges higiéniai szabályokról. A vírus terjedése megakadályozható rendszeres és alapos kézmosással, ezért minden épületben kihelyezésre kerültek vírusölő folyékony kézfertőtlenítő szappanok. Az osztályfőnökök megmutatták tanulóinknak a kézmosás helyes technikáját, felhívták a tanulók figyelmét arra, hogy naponta többször mossanak kezet vírusölő folyékony szappannal, figyelmeztették őket, hogy étkezés előtt is kötelező a kézmosás. Az aulákban és az ebédlőkben kihelyezett plakátok is felhívják a gyerekek figyelmét a kézmosás helyes lépéseire.

Az alábbi link segítségével Önök is felhívhatják gyermekük figyelmét a helyes kézmosás technikájára:
https://koronavirus.gov.hu/megelozes

A Kormány a 2020. március 11-én megtartott ülésén az alábbi döntések születtek:

A Kormány a veszélyhelyzet bevezetése mellett döntött úgy, hogy jelenleg nem szükséges az iskolák bezárása, az intézménybezárás kizárólag az egyetemekre vonatkozik.

A Határtalanul Program a Kormány döntése alapján felfüggesztésre kerül, a Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósítását pedig a következő évre halasztják.

A rendezvények tekintetében is korlátozások kerülnek bevezetésre éjféltől, mely alapján a 100 főnél nagyobb résztvevőt érintő beltéri, illetve az 500 főnél nagyobb létszámú kültéri rendezvények megtartásának lemondását kérik, melynek megvalósítása a szervezők felelőssége.

A veszélyhelyzet miatt az intézményünkben elrendelt megelőző intézkedések:

A mai napon minden márciusi iskolai programot, versenyt, rendezvényt, ünnepséget, kiállítás-látogatást, külföldi utazást lemondunk a tanulók, a pedagógusok, a munkatársak és családjaik biztonsága érdekében.

Az idei március 15-i ünnepi rendezvények elmaradnak. Sem a települési, sem az iskolai ünnepségek nem kerülnek megrendezésre. Az ünnepi megemlékezéseket, a kapott eljárásrend alapján, kizárólag tanosztályi keretek között tartjuk meg az iskolában minden telephelyen a tervezett időben.

A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig felfüggesztésre kerül. Ennek értelmében az összes előadást lemondjuk.
Az úszásoktatásokat visszavonásig felfüggesztjük, az érintett osztályok testnevelés órán vesznek részt.

A mai naptól azok a tanulók, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, továbbá, azok a tanulók, akik a fertőzéssel érintett országban jártak, nem látogathatják az iskolát. Mindkét esetben a szülőknek tájékoztatniuk kell az intézményt (telefonszám: 06/30-252-9656 vagy 06/30-353-5207 vagy 06/30-270-1293; e-mail: titkarsag@lachazaiskola.hu), haladéktalanul fel kell hívni telefonon a háziorvosukat, és az orvos utasításait kell követniük.

Az intézkedésre a tanulók, valamint az intézményben dolgozó munkatársak és családjaik biztonsága érdekében van szükség!

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a koronavírussal összefüggő események kapcsán a szükség szerinti intézkedések hatékony megszervezése érdekében, valamint az állami szervek tevékenységének összehangolására a Kormány felállította a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset. A szakmai testület minden nap tart sajtótájékoztatót, valamint létrehozták az alábbi honlapot, melyen minden hiteles és aktuális információ elérhető.

https://koronavirus.gov.hu

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

Ezúton kérem Önöket, hogy kövessék figyelemmel a fent említett honlapokon található információkat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetők.
+36 (80) 277-455 / +36 (80) 277-456
www.nnk.gov.hu

A központilag kapott információkat továbbra is figyelemmel kísérjük, és a szükséges intézkedések azonnal megtörténnek, amelyekről Önöket is tájékoztatjuk.

Kiskunlacháza, 2020. március 11.

 Baranyi Béla
 mb. intézményvezető
 
DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2020
2020. március 22. (hétfő) – 2020. március 27. (péntek)
 
FELVÉTELI KÖRZETHATÁROK
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2020-21-tanevben

Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2020/2021. tanévben

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

Körzethatár – Kiskunlacháza (PDF)

Szigetszentmiklós, 2020. február 28.

 dr. Pálos Annamária
 tankerületi igazgató

Hasznos információk:

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

 
SZAKSZOLGÁLAT – MŰKÖDÉSI KÖRZET
Pedagógiai Szakszolgálatok működési körzete 2020. (A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása)

A Ceglédi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi

a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatként  pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

 
HITOKTATÁS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az intézményben oktatást vállaló egyházak, illetve belső egyházi személye számára a tájékoztatási időpontot 2020. március 4. napja 16 órára jelöltem ki előzetes szóbeli egyeztetés alapján.

Döntésemet a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A§ (1) értelmében és a 2020/2021. tanév hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó eljárásrend szerint hoztam meg.

A tájékoztatás helye:
Kiskunlacházi Általános Iskola és EGYMI
2340 Kiskunlacháza Munkácsy tér 1.
(1. emelet 34-es tanterem)

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kiskunlacháza, 2020.02.14.

Üdvözlettel:

 Baranyi Béla s.k.
 mb. intézményvezető
 
ÁLTALÁNOS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BALESETBIZTOSÍTÁS

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A Biztosító szolgáltatása
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a Biztosító.

Biztosítási kockázat megnevezéseSzolgáltatás mértéke
Baleseti halál200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)amennyiben a rokkantság foka 1-9%3 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 10-29%50 000 Ft
amennyiben a rokkantság foka 30-100%300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?
Szolgáltatási igényét
– e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu ),

 • faxon (+36 1 2386 060),
 • postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.

További információt nyitvatartási időben az UNIQA Biztosító Call Centerén keresztül (a következő telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) kaphat, illetve a 24 órán át hívható információs vonalon a következő telefonszámon: +36 1 238-6099.

Letölthető dokumentumok: Szolgáltatási igénybejelentő

 
LÁZÁR ERVIN PROGRAM 2019

Elindult a Lázár Ervin Program

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézményekben is elindult a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

A program nemcsak az állami fenntartású oktatási intézményeket érinti, hanem az összes 1-8. osztályos diákot a tankerületben, összesen 13 319 tanulót.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának idén elindított programja több mint 41 millió forintot biztosít a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ számára, amelyből minden érintett diák térítésmentesen vehet részt a sokszínű, változatos programokon.

Adatkezelési tájékoztató LEP – PD2701

 
 
LEGFRISSEBB KÉPGALÉRIÁINK

MUNKÁCSY

Karácsonyi süteményvásár
Karácsonyi kavalkád
Karácsonyi gyertyagyújtás – Baranyi Béla
Advent IV – Tanulók
Advent IV – Tanárok
10 millió fa
Advent II
Karácsonyi készülődés
Nyílt nap
Giliceavató
Giliceavató 2019 – 9.rész (Eredményhirdetés)
Giliceavató 2019 – 8.rész (Fogadalomtétel)
Giliceavató 2019 – 7.rész (Kötélhúzás)
Giliceavató 2019 – 6.rész (Verseny II)
Giliceavató 2019 – 5.rész (Verseny I)
Giliceavató 2019 – 4.rész (5.C)
Giliceavató 2019 – 3.rész (5.B)
Giliceavató 2019 – 2.rész (5.A)
Giliceavató 2019 – 1.rész
Advent I

Amennyiben az Ön által használt Internetes böngésző nem jeleníti meg megfelelően a megtekinteni kívánt képeket, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót és kövesse az ott leírt utasításokat! FLASH ENGEDÉLYEZÉS

 
TÁJÉKOZTATÓ

…a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

Tájékoztató (PDF)

 
TÁJÉKOZTATÁS SZÜLŐKNEK

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Komjáthy Adrienn vagyok, a Kiskunlacházi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolai szociális segítője. Munkám során a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésének, illetve fejlődésének elősegítése érdekében nyújtok támogatást gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

Milyen problémával lehet hozzám fordulni?

 • Iskolához köthető, gyermekkel kapcsolatos problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák, kirekesztés, szekálás…) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, szerhasználat…) esetén.

Hogyan tudok segíteni?

 • Egyéni – segítő beszélgetés formájában;
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek, diák-diák kapcsolatban, segítve a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz;
 • Csoportos foglalkozást tartok a diákoknak a felmerülő problémák megoldása érdekében, vagy prevenciós céllal (pl.: csapatépítés, kommunikáció fejlesztése, szekálás /bullying megelőzése vagy enyhítése.)

Az iskolai szociális segítőt a pedagógusok, a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha segítségre van szükségük a problémájuk megoldásában.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család – és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Óvodai/iskolai szociális segítő neve: Komjáthy Adrienn
Ügyeleti idő: Péntek 7:30-8:30
Telefon: 06 70 474 9643
E-mail: roiszm2018@gmail.com

Amennyiben nem járul hozzá, hogy gyermeke részt vegyen az egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, kérem írásban jelezze az oktatási intézmény felé 2019. október 31-ig! Amennyiben egy gyermek magától felkeres minket, a hozzájárulás hiányában sem utasíthatjuk vissza meghallgatását.

 
TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2019/2020. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése

Letölthető a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet. A rendelet beiskolázással kapcsolatos feladatokat, határidőket tartalmazó 2. sz. melléklete letölthető az alábbi linkről:
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

Az alábbi linkre kattintva letölthető a középfokú felvételi eljárás teljes folyamatának időrendi áttekintése:
A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

FONTOS HATÁRIDŐK
– 2019. december 6. – Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára
– 2020. január 18. (10 óra) – Írásbeli felvételi
– 2020. január 23. (14 óra) – Írásbeli pótfelvételi
– 2020. február 6-ig – Írásbeli felvételi eredmények megküldése
– 2020. február 19. – Jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba
– 2020. március 19-20. – Megjelölt középiskolák sorrendjének módosítása
– 2020. április 30-ig – Felvételi eredményekről az értesítés megküldése a középiskolák részéről
– 2020.május 11-augusztus 31. – Pótfelvételi jelentkezések

PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMJAINK
– 2019. szeptember 26. – Gépészeti és asztalos bemutató
– 2019. október 16. – Pályaválasztási kiállítás (Tököl)
– 2019. október 17. – Pályaválasztási szülői értekezlet (szülők, tanulók, középiskolák képviselői, iparkamara képviselője)
– 2019. november 20. – Grafikus, női szabó, bőrdíszműves bemutató (Budapest)
– OBO gyárlátogatás (Bugyi)
– Mercedes gyárlátogatás (Kecskemét)
– Szakmák éjszakája  ÉSZC Kiskunlacházi Szakképző Iskola
– Osztályfőnöki órák

TÁJÉKOZÓDÓ LINKEK
– Filmek, foglalkozások leírása, kérdőívek.
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos

– Pályaorientációs tesztek
https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/tesztek_kartocikk/

– Merre induljak
https://palyaorientacio.lap.hu/

– Így válasszunk munkát
http://www.ujnemzedek.hu/melo/igy-valasztunk-melot-magunknak

 
ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG

Október 11-ig lehet jelentkezni a sikeres Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra

A Klebelsberg Központ 2019. október 11-ig várja az egységes, osztatlan tanárképzésben, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezését.

A program célja, hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók oklevelük megszerzése után a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézményekben helyezkedjenek el, amiért tanulmányaik alatt ösztöndíj formájában jelentős anyagi támogatást kapnak.

Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi eredményektől és a választott szaktól függően továbbra is 25, 50 vagy 75 ezer forint lehet. A Központ várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik idén nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, illetve azokét is, akik már korábban kezdték meg tanulmányaikat. Az ösztöndíjakat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akinek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő ideig állami fenntartású intézményben fognak tanítani.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014-es tanévi elindulása óta 2903 ösztöndíjas szerződést kötöttünk meg, eddig összesen 3,6 milliárd forintot fizettünk ki ösztöndíjra. A programnak köszönhetően 2018 szeptembere óta 269 ösztöndíjas helyezkedett el a Tankerületi Központok fenntartásában működő köznevelési intézményekben.

A Kormány döntése alapján jövőre már a tanító alapképzésben részt vevők is pályázhatnak az ösztöndíj programra.

A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.

Bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján:
http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

A pályázat elektronikusan a http://osztondij.e-kreta.hu linken nyújtható be.

Meghosszabbított benyújtási határidő: 2019. október 11.

 
ELEKTRONIKUS NAPLÓ ÉS ELLENŐRZŐ

Iskolánk a KRÉTA e-Naplót használja, amely elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt információt a szülőknek. Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban feltüntet. Természetesen lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár közötti kommunikációra is.

Aki okostelefonon (iOS / Android) szeretné megtekinteni gyermeke értesítőit és értékeléseit, mindössze annyi dolga van, hogy az „App Store”-ból vagy a „Play Áruház”-ból le kell töltenie a KRÉTA alkalmazást. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi feladatait, osztályzatait és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi előmenetelének hatékony ellenőrzésében. A belépéshez szükséges a felhasználónevet és jelszót minden diáknak a saját iskolájától kell igényelni.

Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, kérjük forduljanak az iskola adminisztrátorához!

Belépés az ektronikus naplóba / ellenőrzőbe
Munkácsy iskola (kkl-munkacsy.e-kreta.hu)
Vörösmarty iskola
Gárdonyi iskola
Szent Imre iskola (kkl-szentimre.e-kreta.hu)

 
TANÉV RENDJE (2019/2020)
Magyar Közlöny 2019. évi 116. szám
(2019-07-03)

megtekint (PDF)

 
LEENDŐ 1. ÉS 5. ÉVFOLYAM

Az alábbi táblázatban a 2019/2020-as tanév 1. és 5. évfolyamának tanulói névsorait tesszük közzé…

Névsor – 1. évfolyam (Vörösmarty)
Osztályfőnökök:
– 1.A – Tóthné Krizsik Ilona (20 fő)
– 1.B – Bajai Andrea / Csabai Irén (22 fő)

Névsor – 1. évfolyam (Gárdonyi)
Osztályfőnökök:
– 1.C – Varga Ágnes (16 fő)
– 1.D – Feiglné Argalás Erika / Gubovicsné Szikora Katalin (20 fő)

Névsor – 5. évfolyam (Munkácsy)
Osztályfőnökök:
– 5.A – Orbán Mónika (23 fő)
– 5.B – Józan Antal (21 fő)
– 5.C – Herman György (24 fő)

 
ÁLLÁS
124.Tanító (PD2703)PDF
126.Matematika-bármely szakos tanár (PD2700)PDF
127.Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár/oligofrén pedagógus (PD2704)PDF
128.Autizmus specifikus végzettséggel rendelkező bármely szakos pedagógus (PD2704)PDF
129.Szomatopedagógus (PD2704)PDF
145.Tanító (PD2703)PDF
 
ÁLLÁS (TESTNEVELÉS SZAKOS TANÁR)

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény Testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen keresztül

Dokumentum (PDF)

 
HATÁRTALANUL PROGRAM

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja.

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

KÉPGALÉRIA (I. csoport)
Arad
Bögöz
Farkaslaka
Fehéregyháza – Ispán kút
Korond
Madarasi Hargita
Parajd – Sóbánya
Segesvár
Székelyudvarhely
Szováta

KÉPGALÉRIA (II. csoport)
Hagyományok háza
Előkészítő órák
Nagyvárad
Segesvár
Székelykeresztúr
Székelyudvarhely
Homoródfürdő
Lövéte
Csíksomlyó
Gyimesbükk
Madarasi Hargita
Zetelaka
Libántető
Gyilkos-tó
Békás-szoros
Szejkefürdő
Parajd
Medve-tó
Farkaslaka
Tibód
Marosvásárhely
Kolozsvár
Körösfő
Királyhágó
Értékelő órák

VIDEO
(II. csoport)

 
 
IDEGEN NYELVI MÉRÉS – 2019

Az idén már ötödik alkalommal volt országos idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évolyamokon. Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményeknek, a 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek.

A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg, aki eléri a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át. A mérés a tanulók nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szövegértésen és a hallott szövegértésen keresztül méri.

Iskolánk mind a két évfolyamon átlagban elérte a megfelelő szintet ebben az évben is.

A 6. évfolyam eredménye:
– Az iskolai átlag: 78% lett.
– Az 5 órás csoportok átlaga: 88,4%
– A 3 órás csoportok átlaga: 71,6%

A 8. évfolyam eredménye:

– Az iskolai átlag 70,1% lett.  
– Az 5 órás csoportok átlaga: 87,4%
– A 3 órás csoportok átlaga: 52,1%

Honlapunkon minden szülő megtekintheti gyermeke idegen nyelvi mérés eredményét a tanuló kódjával.
6. évfolyam (PDF)
8. évfolyam (PDF)

Feladatunk a következő évre, hogy az alacsonyabb eredményt elért tanulók szövegértését és hallásértését magasabb szintre emeljük.

Necsászné Markó Erzsébet (mkv.)

 
BALLAGÁS 2019
KÉPGALÉRIA
Ballagás 2019 – 1.rész
Ballagás 2019 – 2.rész
Ballagás 2019 – 3.rész
Ballagás 2019 – 4.rész
Ballagás 2019 – 5.rész
Ballagás 2019 – 6.rész
Ballagás 2019 – 7.rész
 
ADATVÉDELEM

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyürki-Thomann Anikó

Elérhetőség: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

 
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS I.

Kedves Szülők, Gondviselő(k)!

Mint ahogy Önök előtt is ismert, az általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2019. április 11-én 8.00 és 19.00 óra
2019. április 12-én 8.00 és 18.00 óra

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás időpontját megelőzően, 2019. április 1-jétől lehetőségük van tanköteles korú gyermekük beiratkozási szándékát az e-Ügyintézés felületen is elindítani.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiratkozás során – az e-Ügyintézés mellett – még kötelező a szülők személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása is.

Az online felület az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés felületen a jelentkezési lehetőség legkésőbbi határideje:
2019. április 12., péntek 12.00 óra.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval és jelszóval. Az e-Ügyintézés felület kizárólag gondviselői belépéssel működik, tanulóival nem (a gondviselői felhasználónév általában 13 karakterből áll, ha sikertelen a belépés, mindig ellenőrizze a karakterek számát!).

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Lépjen be az imént létrehozott felhasználónevével és jelszavával, de a 3. sorban ne gördítse le az intézményt, hagyja üresen.
4. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
5. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
6. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson! Ha tévesztett az adatok feltöltésekor, jelezze a személyes megjelenéskor, és az intézmény munkatársai javítani fogják. Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel, korlátlan alkalommal beléphet.

Kérjük a sikeres belépés érdekében mindig figyeljen arra, hogy ideiglenes felhasználó esetén a nyomon követési szándékoknál is csak felhasználónevet és jelszót használjon a belépéskor, ne gördítsen le iskolát. A már meglévő Kréta azonosítóját használja a szokott módon (célszerű a Kréta belépés után elérni az e-Ügyintézés felületét).

Segítséget a 24-420-419 telefonszámon a Munkácsy téri iskola rendszergazdájától
Kausitz Sándortól kérhet.

 
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS II.

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Kedves Tanulók!

A Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI intézményben (a továbbiakban: köznevelési intézmény) 2019. április 1-jétől bevezetésre kerülnek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés).

A felület https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap bármely böngészőből elérhető.

Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése.

Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmény felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

 
SIKERES PÁLYÁZAT

A TINTA Könyvkiadó által kíírt Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázatra beküldött anyagunkat sikeresen elfogadták.

Az erről szóló határozatot (PDF dokumentum) az alábbiakban Önök is megtekinthetik…

Határozat (PDF)

 
TÁJÉKOZTATÓ

Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás

Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy idén akár az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék. A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak. A fejlesztés összesen 5 milliárd forint európai uniós támogatásból valósul meg, amelynek egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek.

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a mai projektnyitó rendezvényen elmondta, Magyarország célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen, ezért a Kormány számára kiemelt feladat a digitális eljárások bevezetésével az adminisztratív terhek csökkentése. Az államtitkár hozzátette, ezek az intézkedések a mindennapjainkat érintő számos területen megjelennek, és most a köznevelésben is. Kiemelte, a fejlesztés 5 milliárd forintból valósul meg az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi, pénzügyi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén. Vitályos Eszter hangsúlyozta, nem csak az intézmények életében hoz változást, hanem megkönnyíti a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást is.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy az állam az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre a fenntartói rendszerében, mióta  2013-ban több ezer intézményt vett át az önkormányzatoktól. Ezek rendszerszerű és hatékony működtetése komoly kihívás, ebben támogatják az oktatásigazgatást az új szoftverek, informatikai megoldások. A pénzügyi, tanulmányi és HR rendszerek összekapcsolása egy jól használható menedzsment eszközt eredményez, aminek alapja a KRÉTA rendszer elmúlt években megvalósított fejlesztése. Ennek eredményeként ma minden állami iskolában használnak elektronikus naplót, melyben könnyebb az adminisztráció, a szülők és a tanulók pedig naprakész információhoz jutnak.

Hajnal Gabriella a projekt megvalósítását végző Klebelsberg Központ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lépcsőfok a köznevelés digitális átalakításában, amely a korábbi elektronikus folyamatok kiegészítéseként mostantól a szülők, diákok számára is magasabb szolgáltatási színvonal elérését biztosítja. Példának említette, hogy eddig a szülők és pedagógusok elsősorban csak az üzenőfüzeten és személyes e-maileken keresztül tartották a kapcsolatot, ezzel a fejlesztéssel ugyanakkor egyetlen elektronikus platformon lesz elérhető minden opció az iskolai hivatalos ügyek intézésére.

A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

A fejlesztés, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása, röviden KAFFEE projekt egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek, amelynek eredményeként 2019-től az állami fenntartású köznevelési intézményekben elektronikusan lehet majd 18 különböző iskolai ügyet intézni. A projekt része az iskolai elektronikus fizetési megoldások támogatása, valamint a háttérfolyamatok egységesítése a Klebelsberg Központnál bevezetett új gazdálkodási és HR menedzsment rendszer révén. A fejlesztéseket a KÖFOP 1.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 számú, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt részeként valósítja meg a Klebelsberg Központ konzorciumi formában a Magyar Kormány támogatásával európai uniós forrásból.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

 
TÁJÉKOZTATÓ

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

– Gyermekvédelmi jelzőrendszer
– Gyermekjóléti szolgáltatás
– Védelembe vétel
– Nevelésbe vétel
– Összegzés

Letöltés (tájékoztató teljes tartalma)

Baranyi Béla

mb. intézményvezető