A 2019-2020-as tanév végén ismét egy nyugdíjba vonuló pedagógus kollégától, Necsászné Markó Erzsébet tanárnőtől köszöntünk el. Aki a pedagógus pályára lép nemcsak a katedrán, hanem a mindennapokban, minden élethelyzetben pedagógus.

NECSÁSZNÉ MARKÓ ERZSÉBET

(2020.11.12)

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

/ Németh László /

A 2019-2020-as tanév végén ismét egy nyugdíjba vonuló pedagógus kollégától, Necsászné Markó Erzsébet tanárnőtől köszöntünk el. Aki a pedagógus pályára lép nemcsak a katedrán, hanem a mindennapokban, minden élethelyzetben pedagógus. Ez a megállapítás Erzsikére teljes mértékben igaz, ahogy a címben szereplő Németh László idézet is. Szíve lelke a családja mellett az iskoláé , tanítványaié és a kollégáié volt. Munkája elismeréseként vehette át dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet, melyhez szívből gratulálunk!

Necsászné Erzsike nyugdíjba vonulásával ismét kevesebb lett a Munkácsy iskolában azoknak az „első generációs” tanároknak a száma, akik már itt végeztük az általános iskolai tanulmányainkat, majd  tanári diplománk megszerzését követően visszajöttünk ide, kedves tanáraink közé dolgozni.

Erzsike nemcsak tanított és osztályfőnökként tevékenykedett, hanem hosszú éveken át igazgató-helyettesként is vezette, koordinálta a Munkácsy téri iskolaépületben folyó oktató – nevelő munkát.

Olyan kolléga, olyan vezető volt, aki emberi megbecsüléssel, empátiával viszonyult hozzánk. Minden örömünket, bánatunkat meghallgatta. A problémákra mindig keresett és talált megoldást: a lényéből fakadó szeretettel, figyelmességgel, segítőkészséggel. A néha megjelenő viharfelhőket olyan diplomáciai érzékkel tudta megszüntetni, hogy rövid idő múlva ismét ragyoghatott a napsugár.  Az iskolánk egyik szíve -lelke, motorja volt ő.

A nagyon várt és jól megérdemelt nyugdíjas éveihez jó egészséget, derűs és békés napokat kívánok!

Örülök, hogy Erzsike kollégája és barátja lehettem, és remélem, lehetek még sokáig! Bízom abban, hogy a többiekkel együtt lesz sok alkalmunk a baráti beszélgetésekre, a régi közös élmények felidézésére, hiszen a múlt nem mögöttünk, hanem bennünk van.

Basa Lászlóné

Középiskolai tanulmányait a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban végezte.1976-ban felvételt nyert a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, történelem-orosz szakra. Diplomáját 1980-ban vette kézbe. Első munkahelye a III. számú Általános Iskola lett Dunaharasztin. Egy évvel később saját kérésére áthelyezték szülőfalujába, Kiskunlacházára.

1981-ben férjhez ment és a következő két évben megszületett fia majd lánya is. Az otthon töltött időszak után lelkesen tért vissza a tanításhoz, osztályfőnöki és 1992-ben munkaközösség-vezetői feladatokat is vállalt. Erre az időszakra esett az orosz nyelvtanárok átképzése, amelyben angol szak elvégzésére vállalkozott. Második diplomáját 1997-ben szerezte meg. 1999-ben igazgatóhelyettesi feladatokat vállalt egészen 2008-ig. A következő évben az idegen nyelvi munkaközösség vezetője lett. Hatékonyan tanított. Diákjai szerették, tisztelték. A szülőkkel baráti, partneri kapcsolatban állt, szívesen támogatták őt munkájában.

Szakmailag jól felkészült volt, hiszen folyamatosan képezte magát. Az angol nyelv tanulása mellett számos továbbképzésen vett részt. Megismerkedett az egyre jobban elterjedő számítógép használatával, új tanítási módszerekkel és technikákkal. 2014-ben közoktatási vezető szakvizsgát tett. A következő évben sor került pedagógus minősítésére. Ezt követően pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői képzéseken vett részt. 2015 októberében Mesterpedagógus minősítést szerzett. Ezután az Oktatási Hivatal szakértői és tanfelügyeleti feladatok ellátásával bízta meg. Szakértői munkáját precízen, humánusan végezte. Szakértőként saját kollégáinak is segített a pedagógus minősítésre való felkészülésben.

Innovatív ötletekkel gazdagította iskolánk helyi programját. Az ő kezdeményezésére indult el iskolánkban a megyei történelemverseny 23 évvel ezelőtt. A program egyre népszerűbb a megyei iskolák körében. Nemcsak szervezője, de sikeres felkészítő tanára is volt. Diákjai az évek során sokszor értek el kiváló helyezéseket. Néhány tanítványa kollégaként jár vissza erre a versenyre. Az ő javaslatára valósult meg a helytörténeti séta programja minden tanév elején, melynek keretében diákjaink évfolyamonként ismerkednek meg településünk nevezetességeivel. Az ő kezdeményezésére utaznak 8. évfolyamos diákjaink Budapestre a 301-es parcellához, hogy ott emlékezzenek az 1956-os eseményekre, az áldozatul esett hősökre. Nyelvtanárként 2000 óta sikeresen készítette fel diákjait az alapfokú nyelvvizsgára. Az utolsó tanítványával való közös munka koronázta meg szakmai életútját, melynek során a gyermek online középfokú komplex nyelvvizsgát tett.

Négy évvel ezelőtt megálmodta és létrehozta az iskolamúzeumot és minden évben osztályfőnöki órák keretében bemutatta azt a gyerekeknek szabadideje feláldozásával. Szerkesztője és számos írás szerzője volt iskolánk 40. és 50. jubileumára készített évkönyveknek.

Településünk életében is aktívan részt vett és részt vesz. Szívügye helytörténeti emlékeink, kulturális értékeink ápolása, megőrzése. Minden ünnepi megemlékezésen részt vesz. A Kiskunlacháza Közösségéért Egyesület faluszépítő munkájába is bekapcsolódott. 2018 decembere óta a kiskunlacházi Értéktár Bizottság tagja.

Segítőkész, közösségi ember. Kollégái szerették, sokszor kérték ki tanácsait, véleményét.

Hermanné Keresztes Györgyi

Feiglné Argalás Erika

munkaközösség-vezető