Az Operatív Törzs 2020. december 3-ai döntése alapján a járványhelyzet miatt a Kiskunlacházi Általános Iskola Munkácsy téri székhelyintézményben (felső tagozat) digitális munkarendben folytatódik az oktatás 2020. december 7-től (hétfő) 2020. december 11-ig (péntek). Az új munkarendben a pedagógusok otthonukból végzik munkájukat, a tanulók pedig otthonukban tanulnak.

Kiskunlacházi Általános Iskola
MUNKÁCSY TÉRI SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK
(FELSŐ TAGOZAT)
ÚJ MUNKARENDJE

(2020. december 7 – december 11.)

Kedves Szülők!
Kedves Tanulók!

A Kiskunlacházi Általános Iskola Munkácsy téri székhelyintézményének (felső tagozat) munkarendjéről az alábbi tájékoztatást adom.

Az Operatív Törzs 2020. december 3-ai döntése alapján a járványhelyzet miatt a Kiskunlacházi Általános Iskola Munkácsy téri székhelyintézményben (felső tagozat) digitális munkarendben folytatódik az oktatás 2020. december 7-től (hétfő) 2020. december 11-ig (péntek). Az új munkarendben a pedagógusok otthonukból végzik munkájukat, a tanulók pedig otthonukban tanulnak.

A digitális munkarendben történő nevelés-oktatás az OFFICE 365 rendszer TEAMS alkalmazásának kötelező használatával valósul meg. Fenti rendszer mellett, a KRÉTA rendszert is kötelező használni az ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

Az új MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött ÓRARENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára. A pedagógusnak abban az időpontban, amikor órarend szerint órája van, rendelkezésre kell állnia bevezetett rendszeren keresztül (be kell jelentkeznie a Teams-be) és az órát ott kell megtartania, hogy a tananyag feldolgozásában segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló tanulóknak, szülőknek. A tananyagot minden pedagógusnak, az óra megkezdése előtt, fel kell töltenie a bevezetett rendszerbe és a KRÉTA rendszerbe a „Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni pontos és részletes magyarázattal, útmutatóval ellátva.

A tanulóknak, amikor órarend szerint órájuk van, szintén be kell jelentkezniük a bevezetett rendszerbe és részt kell venniük a tanórákon. Azoknak a tanulóknak, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba a KRÉTA rendszerbe feltöltött tananyagot és házi feladatot kell megoldaniuk, majd azon a héten, amikor hagyományos módon folytatódik az oktatás be kell mutatniuk az adott szaktanárnak.

A digitális munkarendben csak a kötelező tanórákat tartja meg a pedagógus, a tanórán kívüli foglalkozások (felzárkóztató foglalkozások, szakkörök) elmaradnak.

A digitális munkarendben történő oktatás során a TANULÓ érdekeit és terhelhetőségét együttesen kell szem előtt tartanunk, mivel ebben az oktatási formában a tananyag feldolgozását, megértését, a feladatok megoldását, az egész tanulási-tanítási folyamatot irányító pedagógus nincs olyan mértékben jelen, mint a hagyományos oktatási formában. Ennek figyelembe vételével, minden pedagógus átgondolja a tanítási-tanulási folyamatot, a kiküldendő, feldolgozandó tananyag mennyiségét, a házi feladatokat, és szakmai munkát a jelen helyzethez igazítja.

A pedagógusok a jelen helyzetre, a tanulók életkori sajátosságaira, valamint a tanítandó tananyagra tekintettel szabadon döntenek arról, hogy milyen módszert használnak a hatékony és sikeres gyermekközpontú tanítási-tanulási folyamatban a digitális oktatás során.

Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére. Figyelembe fogjuk venni azt is, hogy sok családban több iskoláskorú gyermek is van, de csupán egy eszköz áll rendelkezésükre.

A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 2 nappal. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógusnak kötelessége a megíratott számonkérést egy héten belül javítania, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölteni.

Az intézmény iskolapszichológusa az új munkarendben is elérhető a gyermekek, pedagógusok és a szülők számára. A megkereséseket a posztos.katalin@lachazaiskola.hu e-mail címre kell küldeni.

A sajátos nevelési igényű tanulóink utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő fejlesztése online módon történik.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. Az információkat az intézmény honlapján www.lachazaiskola.hu és közösségi oldalán (facebook.com/lachazaiskola) is megosztjuk. Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához. A tanulóknak a saját (név@lachazaiskola.hu) e-mail címüket is figyelniük kell, mert a digitális munkarendben történő oktatás során ezen keresztül is küldenek a pedagógusok információkat, anyagokat.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában. Tavasszal már bizonyítottuk, hogy közös összefogással sikeresen meg tudjuk oldani az előttünk álló feladatokat, a jelenlegi helyzetben is erre kérek mindenkit.

Segítő együttműködésüket a nevelőtestület nevében ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2020. december 4.

Baranyi Béla

mb. intézményvezető