Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására, illetve a gyermek tankötelezettségének hatéves kornál korábban történő megkezdésére vonatkozó kérelmek benyújtásának módjáról.

TANKÖTELEZETTSÉG

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására, illetve a gyermek tankötelezettségének hatéves kornál korábban történő megkezdésére vonatkozó kérelmek benyújtásának módjáról.

További egy évig történő óvodában maradás

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti tankötelessé válik. A törvényes képviselő (szülő, gyám) kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A törvényes képviselő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt és ezért kérelmet nyújt be. A kérelemhez bármilyen ezt alátámasztó dokumentum is mellékelhető.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. és január 15. között lehet benyújtani. A tankötelezettség megkezdésének halasztásával kapcsolatos kérelem űrlap elérhetősége: https://ohtan.oh.gov.hu/

A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni. A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni, majd az alábbi címre beküldeni:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a gyermek törvényes képviselője kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága az SNI és BTMN megállapításával összefüggésben a kérelem benyújtására nyitva álló határidő (2021. január 15.) lejárta előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy évig óvodában. Ebben az esetben a törvényes képviselőnek a szakvéleményt a gyermek óvodájában be kell mutatni és az óvoda ez alapján a KIR rendszerben ezt a tényt rögzíti.

A halasztásról bővebben az alábbi linken olvashatnak.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek tankötelezettségének hatéves kornál korábban történő megkezdése

A hatályos jogszabályok alapján lehetősége van a törvényes képviselőnek (szülő, gyám), hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Ebben az esetben az Oktatási Hivatalhoz kell a törvényes képviselőnek benyújtania kérelmet. Bővebb tájékoztató az alábbi linken érhető el.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. és január 15. között lehet benyújtani. A tankötelezettség hatéves kornál korábban történő megkezdésével kapcsolatos kérelem űrlap elérhetősége: https://ohtan.oh.gov.hu/

A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni. A postai úton benyújtott kérelmek esetében az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, a szülőnek/gyámnak aláírni, majd az alábbi címre beküldeni:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Kiskunlacháza, 2021. január 7.

Baranyi Béla

mb. intézményvezető