Kedves Szülők! A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online módon is lehetőség van beíratni gyermekét. A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2021-2022. tanévben megkezdő gyermekeket.

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online módon is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2021-2022. tanévben megkezdő gyermekeket. 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

Felvételi körzethatár:

Az általános iskola felvételi körzete a 2021/2022. tanévben Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területe.

Köznevelési intézmény:   Kiskunlacházi Általános Iskola
2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

http://kk.gov.hu/download/c/d8/b2000/Kiskunlach%C3%A1za%202021.pdf

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné beíratni gyermekét, akkor is szükséges a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét megadni a jelentkezés során. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell intézményünknél, amely jelentkezés online módon vagy személyesen történhet meg. Az intézményvezető a nem körzetes gyermekek esetében a felvételről legkésőbb 2021. április 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Beiratkozás eljárásrendje

Online módon történő beiratkozás:

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az online beiratkozási lehetőség a szülők részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül (regisztráció szükséges):

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Ebben az esetben a gyermek lakcímkártyájának feltöltése kötelező (csak azt az oldalát, amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók).

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi a beiratkozas2021@lachazaiskola.hu e-mail címen a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását intézményünk a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozáshoz szükséges adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Személyes beiratkozás:

A beiratkozás személyesen is megtörténhet a járványügyi veszélyhelyzet miatt előírt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Az iskolába csak testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni, a maszk viselése kötelező. Egyszerre csak egy gyermek törvényes képviselői tartózkodhatnak az épületben.

A személyes beiratkozás kizárólag időpontegyeztetés után lehetséges!

Az időpont egyeztetésére 2021. április 12-től 9:00-15:00 óra között van lehetőség az alábbiak szerint:

Cserhalmi Anikó iskolatitkár: +36 (30) 258-6103

A személyes beiratkozás időpontja:

2021. április 15. 8:00-17:00 óra között
2021. április 16. 8:00-17:00 óra között

A beiratkozás helyszíne: Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

–  a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;

–  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;

– nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (letölthető: https://www.lachazaiskola.hu/doc/nyilatkozat_eletvitelszeru_ott_lakas.pdf);

– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letölthető: https://www.lachazaiskola.hu/doc/nyilatkozat_kozos_szuloi_felugyelet.pdf);

– nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan (letölthető: https://www.lachazaiskola.hu/doc/nyilatkozat_hit-es_erkolcstan_oktatasrol.pdf);

– az SNI-s és a BTMN-es gyermekek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye.

A nyilatkozatok formanyomtatványait az intézmény biztosítja, de honlapunkról a (www.lachazaiskola.hu) is letölthetők.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Iskolánk a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat a honlapján teszi közzé.

A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén, hétköznaponként 9:00-15:00 óra között hívjon bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon:

Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes: +36 (30) 270-1293

Köszönjük, hogy iskolánkat választotta!

Kiskunlacháza, 2021. április 6.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető