Tisztelt Szülők! A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére további egy évig óvodai nevelésben vehet részt.

TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Tisztelt Szülők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére további egy évig óvodai nevelésben vehet részt. A kérelmet az Oktatási Hivatal felé kell benyújtani. A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (óvodában maradás) vonatkozó tájékoztató az OH honlapján az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell, hogy kezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet korábban eléri, a szülő kérelmére hatodik életévének betöltése előtt megkezdheti tankötelezettségének teljesítését az általános iskolában. Amennyiben az Oktatási Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.

Az erre vonatkozó tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.)

Kiskunlacháza, 2021. november 11.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető