Tisztelt Szülők! A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

Beiratkozási tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony létesítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történik.

A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2022-2023. tanévben megkezdő gyermekeket. 2022. április 25-ig a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

A körzeten kívüli gyermekek jelentkezése esetén az intézményvezető a gyermekek felvételéről legkésőbb 2022. április 29-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók számára a személyes beiratkozás napjai:

2022. április 21. (csütörtök) 10-18 óráig.
2022.
április 22. (péntek) 9-16 óráig.

A beiratkozás helyszíne: Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

A szükséges dokumentumokat mindkét szülőnek alá kell írnia, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolják. A nyilatkozatok formanyomtatványait az intézmény biztosítja, de a megadott linkekről is letölthetők.

A  diákigazolvány igénylésének feltételeiről az Oktatási Hivatal honlapjáról is elérhető oldalon kaphatnak tájékoztatást.

www.diakigazolvany.hu

Amennyiben a 2022/2023. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét valamilyen indokolt ok alapján egyéni munkarendben szeretné teljesíteni, akkor az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat ezzel kapcsolatban.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Ha a 2022/2023. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ebben az esetben az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken kap tájékoztatást.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén, hétköznaponként 9:00-15:00 óra között hívjon bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon:

Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes: +36 (30) 270-1293

Köszönjük, hogy iskolánkat választotta!

Kiskunlacháza, 2022. április 11.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető