Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a központi felvételi írásbeli vizsgán alkalmazandó szabályokról.A központi írásbeli vizsga időpontja: január 21. (szombat) 10 óra. A tanulónak legkésőbb 9:30-ig kell megérkezni a vizsga helyszínére.

KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGA

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a központi felvételi írásbeli vizsgán alkalmazandó szabályokról.

– A központi írásbeli vizsga időpontja: január 21. (szombat) 10 óra. A tanulónak legkésőbb 9:30-ig kell megérkezni a vizsga helyszínére.

– Az írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.

– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve, ha erre a vizsgahelyszín intézményvezetője engedélyt adott.

– A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak.

2023. január 31-én (kedd) 14 órakor lesz a központi írásbeli pótló vizsga. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni. A pótló vizsgán való részvételt a tanulónak kérelmeznie kell a vizsgahely intézményvezetőjénél. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2023. január 16.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető