Tisztelt Szülők! A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

Beiratkozási tájékoztató

A 2023/2024. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony létesítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történik.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ közleménye a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Beiratkozási közlemény 2023 SZSZMTK.pdf

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2023-2024. tanévben megkezdő gyermekeket.

Felvételi körzethatár:

Az általános iskola felvételi körzete a 2023/2024. tanévben Kiskunlacháza város közigazgatási területe.

Köznevelési intézmény: Kiskunlacházi Általános Iskola

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

Felvételi körzethatárokról bővebben:
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2023-2024-tanevben

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (Szülői tájékoztató az előzetes jelentkezéshez: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/BÁI Szülői tájékoztató 2023.pdf) a Kréta felületén, (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók számára a személyes beiratkozás napjai:
– 2023.
április 20. (csütörtök) 9-18 óráig.
– 2023.
április 21. (péntek) 9-16 óráig.

A beiratkozás helyszíne:
– Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

– a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.);

– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;

– adatkezelési tájékoztató
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Adatkezelési tájékoztató (tanuló-szülő) 2023.doc

– adatkezelési tájékoztató (tanuló/szülő)
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Törvényes képviselő nyilatkozat.docx

– nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Életvitelszerű lakcím nyilatkozat.docx

– igazolás az életvitelszerű ottlakásról, ha 3 hónapnál korábbani a lakcímkártya kiállításának dátuma
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Igazolás az életvitelszerű ott lakásról.docx

– nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Törvényes képviselő nyilatkozat 2023.docx

– adatkezelési tájékoztató Hit és erkölcstan
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Adatkezelési tájékoztató (hit és erkölcstan) 2023.docx

– nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata 2023.docx

– szülői kérelem
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Szülői kérelem.docx

– az SNI-s és a BTMN-es gyermekek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye.

A szükséges dokumentumokat mindkét szülőnek alá kell írnia, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolják. A nyilatkozatok formanyomtatványait az intézmény biztosítja, de a megadott linkekről is letölthetők.

A diákigazolvány igénylésének feltételeiről az Diákigazolvány igénylésének módja https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Diákigazolvány igénylésének módja.doc kaphatnak tájékoztatást.

Amennyiben a 2023/2024. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét valamilyen indokolt ok alapján egyéni munkarendben szeretné teljesíteni, akkor az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat ezzel kapcsolatban.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Ha a 2023/2024. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ebben az esetben az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken kap tájékoztatást.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapjáról is letölthetőek a 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok.
http://kk.gov.hu/beiratkozasi-kozlemeny-2023

A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén, hétköznaponként 9:00-15:00 óra között hívjon bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon:

Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes: +36 (30) 270-1293

Kiskunlacháza, 2023. április 05.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető

Tisztelt Szülők! A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

Beiratkozási tájékoztató

A 2023/2024. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony létesítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történik.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ közleménye a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Beiratkozási közlemény 2023 SZSZMTK.pdf

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2023-2024. tanévben megkezdő gyermekeket.

Felvételi körzethatár:

Az általános iskola felvételi körzete a 2023/2024. tanévben Kiskunlacháza város közigazgatási területe.

Köznevelési intézmény: Kiskunlacházi Általános Iskola

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

Felvételi körzethatárokról bővebben:
http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2023-2024-tanevben

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (Szülői tájékoztató az előzetes jelentkezéshez: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/BÁI Szülői tájékoztató 2023.pdf) a Kréta felületén, (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók számára a személyes beiratkozás napjai:
– 2023.
április 20. (csütörtök) 9-18 óráig.
– 2023.
április 21. (péntek) 9-16 óráig.

A beiratkozás helyszíne:
– Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

– a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.);

– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;

– adatkezelési tájékoztató
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Adatkezelési tájékoztató (tanuló-szülő) 2023.doc

– adatkezelési tájékoztató (tanuló/szülő)
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Törvényes képviselő nyilatkozat.docx

– nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Életvitelszerű lakcím nyilatkozat.docx

– igazolás az életvitelszerű ottlakásról, ha 3 hónapnál korábbani a lakcímkártya kiállításának dátuma
https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Igazolás az életvitelszerű ott lakásról.docx

– nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Törvényes képviselő nyilatkozat 2023.docx

– adatkezelési tájékoztató Hit és erkölcstan
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Adatkezelési tájékoztató (hit és erkölcstan) 2023.docx

– nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata 2023.docx);

– szülői kérelem
letölthető: https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Szülői kérelem.docx

– az SNI-s és a BTMN-es gyermekek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye.

A szükséges dokumentumokat mindkét szülőnek alá kell írnia, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolják. A nyilatkozatok formanyomtatványait az intézmény biztosítja, de a megadott linkekről is letölthetők.

A diákigazolvány igénylésének feltételeiről az Diákigazolvány igénylésének módja https://lachazaiskola.hu/doc-2023/Diákigazolvány igénylésének módja.doc kaphatnak tájékoztatást.

Amennyiben a 2023/2024. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét valamilyen indokolt ok alapján egyéni munkarendben szeretné teljesíteni, akkor az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat ezzel kapcsolatban.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Ha a 2023/2024. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ebben az esetben az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken kap tájékoztatást.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapjáról is letölthetőek a 2023/2024-es tanévre vonatkozó beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok.
http://kk.gov.hu/beiratkozasi-kozlemeny-2023

A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén, hétköznaponként 9:00-15:00 óra között hívjon bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon:

Varsányi Erzsébet intézményvezető-helyettes: +36 (30) 270-1293

Kiskunlacháza, 2023. április 05.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető