Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Beiratkozási tájékoztató

(2024/2025)

Tisztelt Szülők!

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony létesítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történik.     

(Beiratkozási közlemény a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.
link: Közlemény.pdf    

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A Kiskunlacházi Általános Iskola hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó, életvitelszerűen (lakóhely; tartózkodási hely) Kiskunlacházán élő, tankötelezettségüket a 2024-2025. tanévben megkezdő gyermekeket.

Felvételi körzethatár:
Az általános iskola felvételi körzete a 2024/2025. tanévben Kiskunlacháza város közigazgatási területe.

Köznevelési intézmény:
Kiskunlacházi Általános Iskola 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

2024. március 27-én (szerdán) megnyitásra került a beiratkozás szülői felülete (BÁI), (link: https://lachazaiskola.hu/BÁI_Szülői_tájékoztató_2024.pdf) a Kréta felületén, (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A 2024/2025. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók számára  a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18–19. (csütörtök és péntek).

2024. április 18. (csütörtök) 10-18 óráig.
2024. április 19. (péntek) 9-16 óráig.

A beiratkozás helyszíne: Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

– a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e).

– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;

– adatkezelési tájékoztató tanuló/szülő
link: https://lachazaiskola.hu/Adatkezelési_tájékoztató_tanuló_szülő_2024.pdf

– nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
link: https://lachazaiskola.hu/Életvitelszerű_lakcím_nyilatkozat.pdf

– igazolás az életvitelszerű ottlakásról, ha 3 hónapnál korábbi a lakcímkártya kiállításának dátuma
link: https://lachazaiskola.hu/Igazolás_az_életvitelszerű_ott_lakásról.pdf

– nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
link: https://lachazaiskola.hu/Törvényes_képviselő_nyilatkozat_2024.pdf

– adatkezelési tájékoztató Hit és erkölcstan
link: https://lachazaiskola.hu/Adatkezelési_tájékoztató_hit_és_erkölcstan_2024.pdf

– szülői kérelem
link: https://lachazaiskola.hu/Hit-_és_erkölcstan_oktatás nyilatkozata_2024.pdf

– Az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján szülői nyilatkozat arról, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermek allergiás betegséggel diagnosztizált-e?
link: https://lachazaiskola.hu/Kérdőív_allergia.pdf

– Szülői kérelem a telephely, osztálytípus és a napközis ellátásról
link: https://lachazaiskola.hu/Szülői_kérelem_2024.pdf

– az SNI-s és a BTMN-es gyermekek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye.

A szükséges dokumentumokat mindkét szülőnek alá kell írnia, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolják. A nyilatkozatok formanyomtatványait az intézmény biztosítja, de a megadott linkekről is letölthetők.

A  diákigazolvány igénylésének feltételeiről az Diákigazolvány igénylésének módja linken:  https://lachazaiskola.hu/Diákigazolvány_igénylésének_módja.pdf kaphatnak tájékoztatást.

Amennyiben a 2024/2025. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét valamilyen indokolt ok alapján egyéni munkarendben szeretné teljesíteni, akkor az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat ezzel kapcsolatban.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Ha a 2024/2025. tanévben tanköteles korú gyermek tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ebben az esetben az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken kap tájékoztatást.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A beiratkozással kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén, hétköznaponként 9:00-15:00 óra között hívjon bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon:

Varsányi Erzsébet igazgatóhelyettes: +36 (30) 270-1293

Kiskunlacháza, 2024. március 27.

Tisztelettel:

Baranyi Béla s.k.

igazgató