A tankötelezettség főszabály szerint iskolába járással teljesíthető. A köznevelési jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy tanuló felmentést kapjon a kötelező tanórai foglalkozások alól, ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete ezt indokolja. 2019. szeptember 1. napjától a szülő/gyám kérésére az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet.

TÁJÉKOZTATÓ

(az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalókról)

A tankötelezettség főszabály szerint iskolába járással teljesíthető. A köznevelési jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy tanuló felmentést kapjon a kötelező tanórai foglalkozások alól, ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete ezt indokolja. 2019. szeptember 1. napjától a szülő/gyám kérésére az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet.

Egyéni munkarendben

 • a tanuló mentesül a kötelező tanórai részvétel alól;
 • felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
 • sajátos nevelési igényű (SNI)vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók esetében a tanuló felkészítéséről a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;
 • félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból;
 • az életvitel-szerűen külföldön tartózkodó tanulóa félévi minősítése az igazgató döntése alapján mellőzhető; ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

 1. A kérelem benyújtása
 2. a) A benyújtás határideje az adott tanévet megelőző június 15. napja. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.
 3. b) A kérelmet ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet benyújtani.
 4. c)  A kérelem kitölthető
 • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni.
 • papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1981).

A kérelmet erre a linkre kattintva tudja kitölteni:
Kérelem egyéni munkarend engedélyezéséhez

 1. d) A kérelem mellékletei

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, azonban bizonyos esetekben egyéni munkarend kizárólag az azt megalapozó dokumentum alapján engedélyezhető

 • sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanuló esetében;
 • tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetében;
 • és versenysportolói tevékenység esetében.
 1. Elérhetőségek

Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály

e-mail: egyenimunkarend@oh.gov.hu

telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-2125

További hasznos információk az alábbi linkeken találhatóak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/egyeni_tanuloi_munkarend/osztalyozo_vizsgakrol_bovebben.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/egyeni_tanuloi_munkarend/Egyeni_munkarendben_tanulo_felkeszitese.pdf