Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
Kiskunlacháza Általános Iskola Munkácsy Vörösmarty Gárdonyi lachazaiskola kkliskola
Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI honlapján, ahol tájékozódhat az 5 épületben folyó nevelő és oktató munkáról, programokról, eredményekről.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését az iskola 767 tanulója és 92 dolgozója nevében:
.
 
 
igazgató
EBÉDBEFIZETÉS - MÁJUS

- Munkácsy iskola: 2018. május 17. és 18. (csütörtök és péntek)
- Vörösmarty iskola: 2018. május 22. és 23. (kedd és szerda)
- Gárdonyi iskola: 2018. május 24. és 25. (csütörtök és péntek)

Azok a Gyerekek/Szülők, akik az adott időpontban nem tudják az ebédpénzt befizetni, a továbbiakban már csak a Központi Konyha (Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. Iroda helységében) van lehetőségük, hétfőtől-péntekig fél 7-től 14-ig (Juhászné Kónya Anikót kell keresni).

ÁLLÁSHIRDETÉS
  Tagintézményvezető (magasabb vezető)
   
153. Tanulásban akad. szakos, oligofrén pedagógus (3 fő) (PD2700)
154. Autizmus specifikus bármely szakos tanár (PD2700)
155. Pszichopedagógus (PD2700)
156. Szomatópedagógus (PD2700)
157. Tanító (PD2700)
158. Tanító (PD2700)
159. Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár (PD2700)
160. Matematika-bármely szakos tanár (PD2700)
161. Biológia-bármely szakos tanár (PD2700)
162. Testnevelő szakos tanár (PD2700)
163. Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár (PD2700)

 

MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY

Április 13-án, pénteken megrendezésre került a Munkácsy téri épületben a 2018-as Megyei Történelemverseny. A megmérettetésen készült fotókat és az évfolyamonkénti eredményeket az alábbi linkeken keresztül tekinthetik meg...

Végeredmény - 5. évfolyam
Végeredmény - 6. évfolyam
Végeredmény - 7. évfolyam
Végeredmény - 8. évfolyam

Képgaléria - Megnyitó
Képgaléria - Verseny
Képgaléria - Eredményhirdetés

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS

- Munkácsy iskola: 2018. április 18 - 25. (15:00-17:00)
- Vörösmarty: 2018. május 2 - 11. (7:00-8:00 és 15:30-16:30)
- Gárdonyi iskola: 2018. április 23 - május 2. (7:00-16:00)
Május 2-án már csak a reggeli órákban tudjuk fogadni a papírt.

HIRDETMÉNY - BEÍRATKOZÁS RENDJE

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről a 2018/2019. tanévre vonatkozóan. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 között
2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 között

További információ (PDF)

KÖRZETHATÁROK

Az iskolák felvételi körzethatárai a 2018/2019. tanévre

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozta meg az iskolák felvételi körzetét, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Általános iskola - Kiskunlacháza (PDF)
Szakszolgálat - Kiskunlacháza (PDF)

További információk

TÁJÉKOZTATÓ

Intézményünk leendő osztályfőnökei a 2018/2019-es tanévben:

1.A - Juhászné Tóth Elvira
1.B - Antal Katalin
1.C - Horákné Gráfel Ilona

5.A - Varsányi Erzsébet
5.B - Csehné Szikora Zsuzsanna
5.C - Horváth Attila (tehetséggondozó osztály)

HITTAN OKTATÁS

Tájékoztató a következő tanév HITTAN OKTATÁSÁNAK megszervezéséről a leendő első évfolyamos, a jelenlegi 1-7. évfolyamos tanulók és szüleik számára.

2018. március 07-én 16 órától az alábbi egyházak tartanak tájékoztatót a Munkácsy téri épületben:
- REFORMÁTUS EGYHÁZ
- KATOLIKUS EGYHÁZ
- HIT GYÜLEKEZETE EGYHÁZ
- MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Versenyeredmények, dícséretek (2017/2018. tanév)

- Munkácsy iskola (felső tagozat) - megtekint
- Vörösmarty iskola (alsó tagozat) - megtekint
- Gárdonyi iskola (alsó tagozat) - megtekint

FELVÉTELI ELJÁRÁS

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során - bővebben

A 2017/2018. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek - letöltés

Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben - letöltés

ELEKTRONIKUS NAPLÓ ÉS ELLENŐRZŐ

Iskolánk az idei tanévtől a KRÉTA e-Naplót használja, amely elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt információt a szülőknek. Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban feltüntet. Természetesen lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár közötti kommunikációra is.

Aki okostelefonon (iOS / Android) szeretné megtekinteni gyermeke értesítőit és értékeléseit, mindössze annyi dolga van, hogy az "App Store"-ból vagy a "Play Áruház"-ból le kell töltenie a KRÉTA alkalmazást. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi feladatait, osztályzatait és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi előmenetelének hatékony ellenőrzésében. A belépéshez szükséges a felhasználónevet és jelszót minden diáknak a saját iskolájától kell igényelni.
Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, kérjük forduljanak az iskola adminisztrátorához!


Belépés az ektronikus naplóba / ellenőrzőbe

- Munkácsy iskola (kkl-munkacsy.e-kreta.hu)
- Vörösmarty iskola (kkl-vorosmarty.e-kreta.hu)
- Gárdonyi iskola (kkl-gardonyi.e-kreta.hu)
- Szent Imre iskola (kkl-szentimre.e-kreta.hu)
- Áporka iskola (kkl-aporka.e-kreta.hu)

HATÁRTALANUL! PROGRAM

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

A Határtalanul! program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2016-ban a programra 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint kerül kiírásra.

további információ


TÁJÉKOZTATÓ

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel - elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) - kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Védelembe vétel
- Nevelésbe vétel
- Összegzés

Letöltés (tájékoztató teljes tartalma)

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a Pedagógiai Program módosításáról.

A 2017/2018. tanévtől megváltozik a hit-és erkölcstan értékelése iskolánkban. A 2-8. évfolyamon az eddigi szöveges értékelés helyett érdemjeggyel való osztályzás lesz.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
óvodai szakvélemény, járási szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet);
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet)
(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (6. sz. melléklet)!

Az egyes iskolák további dokumentumok bemutatását is kérhetik a beiratkozáskor; erről, kérjük, az adott intézmény honlapján tájékozódjanak!

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.


további információ

TANKÖNYVELLÁTÁS

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ minden iskolájába megérkeztek a tankönyvek a 2017-18-as tanévre. Kiosztásukról az intézmények saját hatáskörben döntenek és azt a honlapjukon nyilvánosságra hozzák.

Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik
32. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése: Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.
alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.
(6) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(7) Az iskolának a 26. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét.

HÍDPROGRAM INTÉZMÉNYLISTA ÉS JELENTKEZÉSI LAP
2017. június 1 napjától, ha az általános iskolát elvégzett tanulót nem vették fel a középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatja a szülőt a Köznevelési Hídprogramról (HÍD I) és a jelentkezés módjáról. Ezen iskolák listája található a kapcsolódó anyagokban.

Szakképzési Hídprogram (HÍD II) viszont azokról a tanköteles korú tanulókról gondoskodik, akik nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek. Tankerületünkben 20 hónapos szakképzési HÍD II. programot hirdet  az ÉSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A HÍD I. és HÍD II. programok  jelentkezési lapja a kapcsolódó anyagokban található.

további információ