Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
Kiskunlacháza Általános Iskola Munkácsy Vörösmarty Gárdonyi lachazaiskola kkliskola
Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI honlapján, ahol tájékozódhat az 5 épületben folyó nevelő és oktató munkáról, programokról, eredményekről.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését az iskola 767 tanulója és 92 dolgozója nevében:
.
 
 
igazgató
TANÁRI FELÜGYELET AZ ŐSZI SZÜNETRE

Tisztelt Szülők!

Iskolánk tanári felügyeletet biztosít az őszi szünet munkanapjaira 2018. október 29-30-31-re, 8.00-12.00-ig, szülői igény esetén a Gárdonyi utcai épületben. Amennyiben igénylik a felügyeletet, kérjük legkésőbb 2018. október 26. (péntek) 9.00 óráig legyenek szívesek a Munkácsy téri iskola titkárságán személyesen vagy telefonon jelezni felénk.

Iskola vezetősége

LEGFRISSEBB KÉPGALÉRIÁINK
Munkácsy iskola
- Megemlékezés - Október 23. galéria
- Helytörténeti séta (6. évfolyam) galéria
- Erzsébet tábor (6.C / 6.D) - 1. rész galéria
- Erzsébet tábor (6.C / 6.D) - 2. rész galéria
- Megemlékezés - Október 6. galéria
- EU Futás galéria
- Futóverseny - Eligazítás galéria
- Futóverseny - Készülődés galéria

- Futóverseny - A rajt pillanata galéria
- Futóverseny - 1. rész galéria
- Futóverseny - 2. rész galéria
- Futóverseny - 3. rész galéria
- Futóverseny - Eredményhirdetés galéria
- Akadályverseny - 1. rész galéria
- Akadályverseny - 2. rész galéria


Vörösmarty iskola
- Csibeavató galéria
- Megemlékezés - Október 23. galéria
- Tanévnyitó / évkezdés galéria

Gárdonyi iskola
- Papírgyűjtés galéria

- Hagyományőrző nap galéria
- Megemlékezés - Október 6. (3. osztály) galéria
- Mihó Diána Dance Aerobik galéria
- Akikre büszkék vagyunk galéria
- Szavalóverseny galéria
- Pályaorientációs nap galéria
- Gárdonyira emlékezünk galéria
- Megemlékezés - Október 23. (4.D) galéria
- Megyei rajzverseny galéria
- Erzsébet tábor galéria
- Muzsikus együttes galéria
- Szüreti forgatag (3. osztály) galéria

ELEKTRONIKUS NAPLÓ ÉS ELLENŐRZŐ

Iskolánk a KRÉTA e-Naplót használja, amely elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt információt a szülőknek. Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban feltüntet. Természetesen lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár közötti kommunikációra is.

Aki okostelefonon (iOS / Android) szeretné megtekinteni gyermeke értesítőit és értékeléseit, mindössze annyi dolga van, hogy az "App Store"-ból vagy a "Play Áruház"-ból le kell töltenie a KRÉTA alkalmazást. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi feladatait, osztályzatait és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi előmenetelének hatékony ellenőrzésében. A belépéshez szükséges a felhasználónevet és jelszót minden diáknak a saját iskolájától kell igényelni.

Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, kérjük forduljanak az iskola adminisztrátorához!


Belépés az ektronikus naplóba / ellenőrzőbe

- Munkácsy iskola (kkl-munkacsy.e-kreta.hu)
- Vörösmarty iskola (kkl-vorosmarty.e-kreta.hu)
- Gárdonyi iskola (kkl-gardonyi.e-kreta.hu)
- Szent Imre iskola (kkl-szentimre.e-kreta.hu)
- Áporka iskola (kkl-aporka.e-kreta.hu)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TANÉV RENDJE (2018/2019) - Magyar Közlöny
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18085.pdf

ESEMÉNYNAPTÁR (2018/2019)
http://lachazaiskola.hu/top-01.html


TANKÖNYV

Az alább látható linkeken az egyes évfolyamok tankönyvcsomagjainak tételes listáját tekinthetik meg:

Gárdonyi (1-4. évfolyam)
Vörösmarty (1-4. évfolyam)
Munkácsy (5-8. évfolyam)

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐKNEK

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megállapodása alapján a peregi és a lacházi óvoda épületek felújítása idejére az adott épületek óvodai csoportjai a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI Gárdonyi úti épületének 1. emeleti 2, illetve 4 tantermében kerülnek elhelyezésre 2018. szeptember 3-tól.

Az óvodások a Gárdonyi úti hátsó nagykapun át az udvari hátsó ajtón keresztül
közlekednek majd ebben az időszakban. Az iskolások a megszokott módon, a
főbejáraton keresztül juthatnak az iskolaépületbe.

Az óvodai csoportok nevelési programjai és a tanítási órák zavartalansága érdekében munkánkat összehangoljuk mind a délelőtti mind a délutáni időszakokra. A tanévben a művészeti iskola foglalkozásait is biztosítjuk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a reggeli és a délutáni időszakban az utcai parkolóban nagyobb forgalomra, zsúfoltságra számíthatnak. Kérjük megértésüket, köszönjük türelmüket.

Az óvodai felújítások várhatóan a következő év elejéig, de legkésőbb a
2018/2019-es tanév végéig tarthatnak.

A fenntartók megbízásából
:

   
Orosné Dávid Ildikó
Hermanné Keresztes Györgyi
óvodavezető
intézményvezető-helyettes
   

Kiskunlacháza, 2018. augusztus 21.

RAJZFELSZERELÉS

Kérem, hogy a listában lévő dolgokat szíveskedjenek a tanév kezdetére megvásárolni! A felszerelés többsége kitart a négy évre is, ezért javaslom, hogy a jobb minőségből válasszanak, mert azzal szebben tudnak a gyerekek dolgozni. A rajzlap, rajztábla, mappa, színes tömb, füzet és vonalzó kivételével egy névvel ellátott papírdobozban szeretném kérni az elhelyezésüket, a könnyebb és biztonságosabb tárolásért.

Az alapfelszerelés 5-8. osztályig egyforma, ezt az évfolyamonként feltüntetett dolgokkal szíveskedjenek még kiegészíteni! A gyerekek az első rajzórára hozzák is magukkal, hogy tudjunk dolgozni!

Együttműködésüket előre is köszönöm!
Herczeghné Orbán Éva (rajztanár)

Rajzfelszerelés lista (5-8. évfolyam)

TÁJÉKOZTATÓ

Intézményünk leendő osztályfőnökei a 2018/2019-es tanévben:

1.A - Juhászné Tóth Elvira
1.B - Antal Katalin
1.C - Horákné Gráfel Ilona

5.A - Varsányi Erzsébet
5.B - Csehné Szikora Zsuzsanna
5.C - Horváth Attila (tehetséggondozó osztály)

A leendő 5. évfolyamos tanulók osztályokba történő besorolása a napokban megtörtént. A végleges lista az alábbi táblázatban és a Munkácsy téri épület bejáratánál is megtekinthető:

Osztálynévsorok
(5.A / 5.B / 5.C)

KITŰNŐ TANULÓINK LISTÁJA

A 2017/2018-as tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeikért a 2018. június 20-án, szerdán megtartott tanévzáró ünnepségen vehették át tanulóink igazgatói dicséretüket valamint a mellé járó elismerő oklevelet és könyvjutalmat:

- Szent Imre
- Gárdonyi
- Vörösmarty
- Munkácsy


Teljes lista (díjazásban részesült tanulók)

TOVÁBBI DÍJAZOTTAK

Vannak olyan nyolcadikos tanulóink, akik 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
- Bak Dorottya
- Fazekas Vanda
- Fejes Lilla
- Kardos Anna
- Krizsik Dávid
- Maksay Vanda
- Nemes Csenge
- Török Luca
- Varga Flóra


Ebben a tanévben Bak Dorottya és Varga Flóra vehette át a Munkácsy Alapítvány Díját.

Polánszkiné Móri Emília nyugalmazott igazgató asszony által felajánlott díjat vehette át matematika tantárgyból nyújtott kimagasló teljesítményért Varga Flóra 8.C osztályos tanuló.

8 éves sportteljesítményért Kupát vehetett át:
- Fazekas Vanda
- Fejes Lilla
- Nemes Csenge
- Németh Nóra
- Németh Vera
- Varga Flóra
- Kovács Ádám Zsolt
- Papp Viktória


ÉLEN A SPORTBAN, ÉLEN A TANULÁSBAN!
A díjat a felajánló nevében átadja: Balogh László Tanár úr
A díjat kapja Fazekas Vanda 8.C osztályos tanuló


BÚCSÚZUNK

Gyerekeink ősszel visszatérnek az iskolába, de a nevelőtestületnek vannak olyan fontos tagjai, akikkel szeptemberben már nem találkozhatunk az iskola falai között.
Tőlük szeretnénk most elköszönni, megköszönve munkájukat.

Markó Zsuzsanna
, Mészáros Lászlóné pedagógusok 40 éves szolgálati idő után mennek nyugdíjba. Nyugdíjas éveikhez jó egészséget, aktív pihenést kívánunk!

Tamás Balázs nagytiszteletű úr szintén távozik intézményünkből, aki hét éven keresztül erősítette református tanulóink hitét, szolgálta a gyülekezetet. Iskolánkban végzett példaértékű munkáját szeretnénk megköszönni. További szolgálatához kérjük Isten áldását!


PÁLYÁZAT - ÁPORKA
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII . törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény Áporkai Általános Iskolája Tagintézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

- A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

- A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16. - 2023.08.15.-ig szól.
- A munkavégzés helye: Pest megye, 2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 78.
- További információk: PDF


BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
1. Bőcze Bernadett
ÁLLÁSHIRDETÉS
  Tagintézményvezető (magasabb vezető)
   
153. Tanulásban akad. szakos, oligofrén pedagógus (3 fő) (PD2700)
154. Autizmus specifikus bármely szakos tanár (PD2700)
155. Pszichopedagógus (PD2700)
156. Szomatópedagógus (PD2700)
157. Tanító (PD2700)
158. Tanító (PD2700)
159. Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár (PD2700)
160. Matematika-bármely szakos tanár (PD2700)
161. Biológia-bármely szakos tanár (PD2700)
162. Testnevelő szakos tanár (PD2700)
163. Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár (PD2700)
HATÁRTALANUL! PROGRAM

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

A Határtalanul! program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2016-ban a programra 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint kerül kiírásra.

további információ

Képgaléria (Határtalanul 2018)


TÁJÉKOZTATÓ

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel - elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) - kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Védelembe vétel
- Nevelésbe vétel
- Összegzés

Letöltés (tájékoztató teljes tartalma)

KÖRZETHATÁROK

Az iskolák felvételi körzethatárai a 2018/2019. tanévre

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozta meg az iskolák felvételi körzetét, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Általános iskola - Kiskunlacháza (PDF)
Szakszolgálat - Kiskunlacháza (PDF)

További információk

EBÉDBEFIZETÉS - JÚNIUS

- Munkácsy iskola: 2018. június 8. és 11. (péntek és hétfő)
- Vörösmarty iskola: 2018. június 6. és 7. (szerda és csütörtök)
- Gárdonyi iskola: 2018. június 12. és 13. (kedd és szerda)

Azok a Gyerekek/Szülők, akik az adott időpontban nem tudják az ebédpénzt befizetni, a továbbiakban már csak a Központi Konyha (Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. Iroda helységében) van lehetőségük, hétfőtől-péntekig fél 7-től 14-ig (Juhászné Kónya Anikót kell keresni).

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Versenyeredmények, dícséretek (2017/2018. tanév)

- Munkácsy iskola (felső tagozat) - megtekint
- Vörösmarty iskola (alsó tagozat) - megtekint
- Gárdonyi iskola (alsó tagozat) - megtekint

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a Pedagógiai Program módosításáról.

A 2017/2018. tanévtől megváltozik a hit-és erkölcstan értékelése iskolánkban. A 2-8. évfolyamon az eddigi szöveges értékelés helyett érdemjeggyel való osztályzás lesz.

HÍDPROGRAM INTÉZMÉNYLISTA ÉS JELENTKEZÉSI LAP
2017. június 1 napjától, ha az általános iskolát elvégzett tanulót nem vették fel a középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatja a szülőt a Köznevelési Hídprogramról (HÍD I) és a jelentkezés módjáról. Ezen iskolák listája található a kapcsolódó anyagokban.

Szakképzési Hídprogram (HÍD II) viszont azokról a tanköteles korú tanulókról gondoskodik, akik nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek. Tankerületünkben 20 hónapos szakképzési HÍD II. programot hirdet  az ÉSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A HÍD I. és HÍD II. programok  jelentkezési lapja a kapcsolódó anyagokban található.

további információ