Belépés az ektronikus naplóba / ellenőrzőbe:
 
VÁLTOZÁS
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk e-mail címei megváltoztak!

Munkácsy: titkarsag@lachazaiskola.hu
Vörösmarty: vorosmarty@lachazaiskola.hu
Gárdonyi: gardonyi@lachazaiskola.hu
Szent Imre: szentimre@lachazaiskola.hu

EBÉDBEFIZETÉS - FEBRUÁR
- Munkácsy iskola: 2020. február 12 -13. (szerda és csütörtök)
- Vörösmarty iskola: 2020. február 14 -17. (péntek és hétfő)
- Gárdonyi iskola: 2020. február 18. és 19. (kedd és szerda)

Azok a Gyerekek/Szülők, akik az adott időpontban nem tudják az ebédpénzt befizetni, a továbbiakban már csak a Központi Konyha (Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. Iroda helységében) van lehetőségük, hétfőtől-péntekig fél 7-től 14-ig (Juhászné Kónya Anikót kell keresni).
ÁLTALÁNOS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BALESETBIZTOSÍTÁS

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra - szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A Biztosító szolgáltatása
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a Biztosító.

Biztosítási kockázat megnevezése

Szolgáltatás mértéke

Baleseti halál

200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés

3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)

amennyiben a rokkantság foka 1-9%

3 000 Ft

amennyiben a rokkantság foka 10-29%

50 000 Ft

amennyiben a rokkantság foka 30-100%

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?
Szolgáltatási igényét
- e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu ),

 • faxon (+36 1 2386 060),
 • postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.
További információt nyitvatartási időben az UNIQA Biztosító Call Centerén keresztül (a következő telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) kaphat, illetve a 24 órán át hívható információs vonalon a következő telefonszámon: +36 1 238-6099.

Letölthető dokumentumok: Szolgáltatási igénybejelentő
LÁZÁR ERVIN PROGRAM 2019
Elindult a Lázár Ervin Program

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézményekben is elindult a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

A program nemcsak az állami fenntartású oktatási intézményeket érinti, hanem az összes 1-8. osztályos diákot a tankerületben, összesen 13 319 tanulót.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának idén elindított programja több mint 41 millió forintot biztosít a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ számára, amelyből minden érintett diák térítésmentesen vehet részt a sokszínű, változatos programokon.

Adatkezelési tájékoztató LEP - PD2701

LEGFRISSEBB KÉPGALÉRIÁINK
TÁJÉKOZTATÓ
...a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai - pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

Tájékoztató (PDF)
TÁJÉKOZTATÁS SZÜLŐKNEK
Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Komjáthy Adrienn vagyok, a Kiskunlacházi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolai szociális segítője. Munkám során a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésének, illetve fejlődésének elősegítése érdekében nyújtok támogatást gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

Milyen problémával lehet hozzám fordulni?
 • Iskolához köthető, gyermekkel kapcsolatos problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák, kirekesztés, szekálás...) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, szerhasználat...) esetén.
Hogyan tudok segíteni?
 • Egyéni - segítő beszélgetés formájában;
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek, diák-diák kapcsolatban, segítve a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz;
 • Csoportos foglalkozást tartok a diákoknak a felmerülő problémák megoldása érdekében, vagy prevenciós céllal (pl.: csapatépítés, kommunikáció fejlesztése, szekálás /bullying megelőzése vagy enyhítése.)
Az iskolai szociális segítőt a pedagógusok, a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha segítségre van szükségük a problémájuk megoldásában.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család - és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Óvodai/iskolai szociális segítő neve: Komjáthy Adrienn
Ügyeleti idő: Péntek 7:30-8:30
Telefon: 06 70 474 9643
E-mail: roiszm2018@gmail.com

Amennyiben nem járul hozzá, hogy gyermeke részt vegyen az egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, kérem írásban jelezze az oktatási intézmény felé 2019. október 31-ig! Amennyiben egy gyermek magától felkeres minket, a hozzájárulás hiányában sem utasíthatjuk vissza meghallgatását.
TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2019/2020. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése

Letölthető a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet. A rendelet beiskolázással kapcsolatos feladatokat, határidőket tartalmazó 2. sz. melléklete letölthető az alábbi linkről:
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

Az alábbi linkre kattintva letölthető a középfokú felvételi eljárás teljes folyamatának időrendi áttekintése:
A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

FONTOS HATÁRIDŐK
- 2019. december 6. - Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára
- 2020. január 18. (10 óra) - Írásbeli felvételi
- 2020. január 23. (14 óra) - Írásbeli pótfelvételi
- 2020. február 6-ig - Írásbeli felvételi eredmények megküldése
- 2020. február 19. - Jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba
- 2020. március 19-20. - Megjelölt középiskolák sorrendjének módosítása
- 2020. április 30-ig - Felvételi eredményekről az értesítés megküldése a középiskolák részéről
- 2020.május 11-augusztus 31. - Pótfelvételi jelentkezések

PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMJAINK
- 2019. szeptember 26. - Gépészeti és asztalos bemutató
- 2019. október 16. - Pályaválasztási kiállítás (Tököl)
- 2019. október 17. - Pályaválasztási szülői értekezlet (szülők, tanulók, középiskolák képviselői, iparkamara képviselője)
- 2019. november 20. - Grafikus, női szabó, bőrdíszműves bemutató (Budapest)
- OBO gyárlátogatás (Bugyi)
- Mercedes gyárlátogatás (Kecskemét)
- Szakmák éjszakája  ÉSZC Kiskunlacházi Szakképző Iskola
- Osztályfőnöki órák

TÁJÉKOZÓDÓ LINKEK
- Filmek, foglalkozások leírása, kérdőívek.
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos

- Pályaorientációs tesztek
https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/tesztek_kartocikk/

- Merre induljak
https://palyaorientacio.lap.hu/

- Így válasszunk munkát
http://www.ujnemzedek.hu/melo/igy-valasztunk-melot-magunknak

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG
Október 11-ig lehet jelentkezni a sikeres Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra

A Klebelsberg Központ 2019. október 11-ig várja az egységes, osztatlan tanárképzésben, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezését.

A program célja, hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók oklevelük megszerzése után a Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézményekben helyezkedjenek el, amiért tanulmányaik alatt ösztöndíj formájában jelentős anyagi támogatást kapnak.

Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi eredményektől és a választott szaktól függően továbbra is 25, 50 vagy 75 ezer forint lehet. A Központ várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik idén nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, illetve azokét is, akik már korábban kezdték meg tanulmányaikat. Az ösztöndíjakat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akinek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő ideig állami fenntartású intézményben fognak tanítani.

Az ösztöndíjprogram 2013/2014-es tanévi elindulása óta 2903 ösztöndíjas szerződést kötöttünk meg, eddig összesen 3,6 milliárd forintot fizettünk ki ösztöndíjra. A programnak köszönhetően 2018 szeptembere óta 269 ösztöndíjas helyezkedett el a Tankerületi Központok fenntartásában működő köznevelési intézményekben.

A Kormány döntése alapján jövőre már a tanító alapképzésben részt vevők is pályázhatnak az ösztöndíj programra. 

A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.

Bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján:
http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij 

A pályázat elektronikusan a http://osztondij.e-kreta.hu linken nyújtható be.

Meghosszabbított benyújtási határidő: 2019. október 11.

ELEKTRONIKUS NAPLÓ ÉS ELLENŐRZŐ

Iskolánk a KRÉTA e-Naplót használja, amely elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt információt a szülőknek. Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban feltüntet. Természetesen lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár közötti kommunikációra is.

Aki okostelefonon (iOS / Android) szeretné megtekinteni gyermeke értesítőit és értékeléseit, mindössze annyi dolga van, hogy az "App Store"-ból vagy a "Play Áruház"-ból le kell töltenie a KRÉTA alkalmazást. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi feladatait, osztályzatait és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi előmenetelének hatékony ellenőrzésében. A belépéshez szükséges a felhasználónevet és jelszót minden diáknak a saját iskolájától kell igényelni.

Amennyiben a bejelentkezés nem sikerül, kérjük forduljanak az iskola adminisztrátorához!


Belépés az ektronikus naplóba / ellenőrzőbe

- Munkácsy iskola (kkl-munkacsy.e-kreta.hu)
- Vörösmarty iskola
- Gárdonyi iskola
- Szent Imre iskola (kkl-szentimre.e-kreta.hu)

TANÉV RENDJE (2019/2020)
Magyar Közlöny 2019. évi 116. szám
(2019-07-03)

megtekint (PDF)

LEENDŐ 1. ÉS 5. ÉVFOLYAM
Az alábbi táblázatban a 2019/2020-as tanév 1. és 5. évfolyamának tanulói névsorait tesszük közzé...

Névsor - 1. évfolyam (Vörösmarty)
Osztályfőnökök:
- 1.A - Tóthné Krizsik Ilona (20 fő)
- 1.B - Bajai Andrea / Csabai Irén (22 fő)

Névsor - 1. évfolyam (Gárdonyi)
Osztályfőnökök:
- 1.C - Varga Ágnes (16 fő)
- 1.D - Feiglné Argalás Erika / Gubovicsné Szikora Katalin (20 fő)

Névsor - 5. évfolyam (Munkácsy)
Osztályfőnökök:
- 5.A - Orbán Mónika (23 fő)
- 5.B - Józan Antal (21 fő)
- 5.C - Herman György (24 fő)

ÁLLÁS
124. Tanító (PD2703)
126. Matematika-bármely szakos tanár (PD2700)
127. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár/oligofrén pedagógus (PD2704)
128. Autizmus specifikus végzettséggel rendelkező bármely szakos pedagógus (PD2704)
129. Szomatopedagógus (PD2704)
145. Tanító (PD2703)

ÁLLÁS (TESTNEVELÉS SZAKOS TANÁR)
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény Testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen keresztül

Dokumentum (PDF)
HATÁRTALANUL PROGRAM
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja.

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

KÉPGALÉRIA (I. csoport)
- Arad
- Bögöz
- Farkaslaka
- Fehéregyháza - Ispán kút
- Korond
- Madarasi Hargita
- Parajd - Sóbánya
- Segesvár
- Székelyudvarhely
- Szováta

KÉPGALÉRIA (II. csoport)
- Hagyományok háza
- Előkészítő órák
- Nagyvárad
- Segesvár
- Székelykeresztúr
- Székelyudvarhely
- Homoródfürdő
- Lövéte
- Csíksomlyó
- Gyimesbükk
- Madarasi Hargita
- Zetelaka
- Libántető
- Gyilkos-tó
- Békás-szoros
- Szejkefürdő
- Parajd
- Medve-tó
- Farkaslaka
- Tibód
- Marosvásárhely
- Kolozsvár
- Körösfő
- Királyhágó
- Értékelő órák

VIDEO
(II. csoport)

IDEGEN NYELVI MÉRÉS - 2019

Az idén már ötödik alkalommal volt országos idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évolyamokon. Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményeknek, a 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek.

A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg, aki eléri a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át. A mérés a tanulók nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szövegértésen és a hallott szövegértésen keresztül méri.

Iskolánk mind a két évfolyamon átlagban elérte a megfelelő szintet ebben az évben is.

A 6. évfolyam eredménye:
- Az iskolai átlag: 78% lett.
- Az 5 órás csoportok átlaga: 88,4%
- A 3 órás csoportok átlaga: 71,6%

A 8. évfolyam eredménye:

- Az iskolai átlag 70,1% lett.  
- Az 5 órás csoportok átlaga: 87,4%
- A 3 órás csoportok átlaga: 52,1%

Honlapunkon minden szülő megtekintheti gyermeke idegen nyelvi mérés eredményét a tanuló kódjával.
- 6. évfolyam (PDF)
- 8. évfolyam (PDF)

Feladatunk a következő évre, hogy az alacsonyabb eredményt elért tanulók szövegértését és hallásértését magasabb szintre emeljük.

Necsászné Markó Erzsébet (mkv.)

BALLAGÁS 2019
ADATVÉDELEM
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyürki-Thomann Anikó

Elérhetőség: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu

Adatkezelési tájékoztató (PDF)
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS I.

Kedves Szülők, Gondviselő(k)!

Mint ahogy Önök előtt is ismert, az általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2019. április 11-én 8.00 és 19.00 óra
2019. április 12-én 8.00 és 18.00 óra

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás időpontját megelőzően, 2019. április 1-jétől lehetőségük van tanköteles korú gyermekük beiratkozási szándékát az e-Ügyintézés felületen is elindítani.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiratkozás során - az e-Ügyintézés mellett - még kötelező a szülők személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása is.

Az online felület az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés felületen a jelentkezési lehetőség legkésőbbi határideje:
2019. április 12., péntek 12.00 óra.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval és jelszóval. Az e-Ügyintézés felület kizárólag gondviselői belépéssel működik, tanulóival nem (a gondviselői felhasználónév általában 13 karakterből áll, ha sikertelen a belépés, mindig ellenőrizze a karakterek számát!).

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Lépjen be az imént létrehozott felhasználónevével és jelszavával, de a 3. sorban ne gördítse le az intézményt, hagyja üresen.
4. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
5. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
6. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson! Ha tévesztett az adatok feltöltésekor, jelezze a személyes megjelenéskor, és az intézmény munkatársai javítani fogják. Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel, korlátlan alkalommal beléphet.

Kérjük a sikeres belépés érdekében mindig figyeljen arra, hogy ideiglenes felhasználó esetén a nyomon követési szándékoknál is csak felhasználónevet és jelszót használjon a belépéskor, ne gördítsen le iskolát. A már meglévő Kréta azonosítóját használja a szokott módon (célszerű a Kréta belépés után elérni az e-Ügyintézés felületét).

Segítséget a 24-420-419 telefonszámon a Munkácsy téri iskola rendszergazdájától
Kausitz Sándortól kérhet.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS II.

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Kedves Tanulók!

A Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI intézményben (a továbbiakban: köznevelési intézmény) 2019. április 1-jétől bevezetésre kerülnek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés).

A felület https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap bármely böngészőből elérhető.

Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése.

Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmény felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

SIKERES PÁLYÁZAT

A TINTA Könyvkiadó által kíírt Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázatra beküldött anyagunkat sikeresen elfogadták.

Az erről szóló határozatot (PDF dokumentum) az alábbiakban Önök is megtekinthetik...

Határozat (PDF)

TÁJÉKOZTATÓ
Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás

Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy idén akár az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék. A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak. A fejlesztés összesen 5 milliárd forint európai uniós támogatásból valósul meg, amelynek egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek.

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a mai projektnyitó rendezvényen elmondta, Magyarország célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen, ezért a Kormány számára kiemelt feladat a digitális eljárások bevezetésével az adminisztratív terhek csökkentése. Az államtitkár hozzátette, ezek az intézkedések a mindennapjainkat érintő számos területen megjelennek, és most a köznevelésben is. Kiemelte, a fejlesztés 5 milliárd forintból valósul meg az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi, pénzügyi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén. Vitályos Eszter hangsúlyozta, nem csak az intézmények életében hoz változást, hanem megkönnyíti a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást is.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy az állam az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre a fenntartói rendszerében, mióta  2013-ban több ezer intézményt vett át az önkormányzatoktól. Ezek rendszerszerű és hatékony működtetése komoly kihívás, ebben támogatják az oktatásigazgatást az új szoftverek, informatikai megoldások. A pénzügyi, tanulmányi és HR rendszerek összekapcsolása egy jól használható menedzsment eszközt eredményez, aminek alapja a KRÉTA rendszer elmúlt években megvalósított fejlesztése. Ennek eredményeként ma minden állami iskolában használnak elektronikus naplót, melyben könnyebb az adminisztráció, a szülők és a tanulók pedig naprakész információhoz jutnak.

Hajnal Gabriella a projekt megvalósítását végző Klebelsberg Központ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lépcsőfok a köznevelés digitális átalakításában, amely a korábbi elektronikus folyamatok kiegészítéseként mostantól a szülők, diákok számára is magasabb szolgáltatási színvonal elérését biztosítja. Példának említette, hogy eddig a szülők és pedagógusok elsősorban csak az üzenőfüzeten és személyes e-maileken keresztül tartották a kapcsolatot, ezzel a fejlesztéssel ugyanakkor egyetlen elektronikus platformon lesz elérhető minden opció az iskolai hivatalos ügyek intézésére.

A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

A fejlesztés, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása, röviden KAFFEE projekt egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek, amelynek eredményeként 2019-től az állami fenntartású köznevelési intézményekben elektronikusan lehet majd 18 különböző iskolai ügyet intézni. A projekt része az iskolai elektronikus fizetési megoldások támogatása, valamint a háttérfolyamatok egységesítése a Klebelsberg Központnál bevezetett új gazdálkodási és HR menedzsment rendszer révén. A fejlesztéseket a KÖFOP 1.0.0 - VEKOP 15 - 2017 - 00054 számú, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt részeként valósítja meg a Klebelsberg Központ konzorciumi formában a Magyar Kormány támogatásával európai uniós forrásból.

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály

TÁJÉKOZTATÓ

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel - elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) - kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Védelembe vétel
- Nevelésbe vétel
- Összegzés

Letöltés (tájékoztató teljes tartalma)

HÍDPROGRAM INTÉZMÉNYLISTA ÉS JELENTKEZÉSI LAP
2017. június 1 napjától, ha az általános iskolát elvégzett tanulót nem vették fel a középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatja a szülőt a Köznevelési Hídprogramról (HÍD I) és a jelentkezés módjáról. Ezen iskolák listája található a kapcsolódó anyagokban.

Szakképzési Hídprogram (HÍD II) viszont azokról a tanköteles korú tanulókról gondoskodik, akik nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek. Tankerületünkben 20 hónapos szakképzési HÍD II. programot hirdet  az ÉSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A HÍD I. és HÍD II. programok  jelentkezési lapja a kapcsolódó anyagokban található.

további információ