Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás
Kiskunlacháza Általános Iskola Munkácsy Vörösmarty Gárdonyi lachazaiskola kkliskola
Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI honlapján, ahol tájékozódhat az 5 épületben folyó nevelő és oktató munkáról, programokról, eredményekről.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését az iskola 767 tanulója és 92 dolgozója nevében:
.
 
 
igazgató
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1.) büféjének üzemeltetésére 2017. november 1-től 2020. október 31-ig.

A pályázat tárgya: Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban: Iskola) Tornacsarnoka területén lévő élelmiszer-árusító üzlet (a továbbiakban: büfé) működtetése. A nyertes pályázó feladata az üzemeltetéshez szükséges berendezések beszerzése, a büfé üzemeltetésre alkalmas állapotban tartása és folyamatos karbantartása, működtetése.

A pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja: 2017. október 13. (péntek) 12:00 óra, 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1. A pályázat benyújtható Sáriné Kátai Ildikó igazgatónál.

További információ

TÁJÉKOZTATÓ

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel - elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) - kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Védelembe vétel
- Nevelésbe vétel
- Összegzés

Letöltés (tájékoztató teljes tartalma)

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a Pedagógiai Program módosításáról.

A 2017/2018. tanévtől megváltozik a hit-és erkölcstan értékelése iskolánkban. A 2-8. évfolyamon az eddigi szöveges értékelés helyett érdemjeggyel való osztályzás lesz.

TANKÖNYVELLÁTÁS

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ minden iskolájába megérkeztek a tankönyvek a 2017-18-as tanévre. Kiosztásukról az intézmények saját hatáskörben döntenek és azt a honlapjukon nyilvánosságra hozzák.

Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik
32. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése: Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.
alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.
(6) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(7) Az iskolának a 26. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét.